Gå direkt till innehåll
Nu öppnar Kungl. Konsthögskolans Vårutställning 2018

Pressmeddelande -

Nu öppnar Kungl. Konsthögskolans Vårutställning 2018

Välkommen till årets upplaga av Kungl. Konsthögskolans examinationsutställning som pågår 24 maj – 7 juni. I år gästar vi Konstakademien och ABF-huset i Stockholm.

Pressvisning 24 maj kl. 12
Rektor Sara Arrhenius välkomnar till utställningen tillsammans med ansvariga lärare och de inbjudna producenterna. Utställande konstnärer, samt lärare och rektor kommer att finnas på plats mellan kl. 12-14. Vi bjuder på lättare lunch och dryck fram till kl. 14.

Kl. 12.30 Välkomsttal på ABF-huset Kl. 13.30 Välkomsttal på Konstakademien.

Anmälan till katya.sandomirskaja@kkh.se senast 16 maj.

Vernissage 24 maj
Kl 17-20 Konstakademien och ABF-huset.

Välkommen till vernissage av Kungl. Konsthögskolans examensutställning. Rektor Sara Arrhenius välkomnar till utställningen på Konstakademien kl. 17.30 och på ABF-huset kl. 18.30.

Den årliga Vårutställningen presenterar skolans examinerade studenter i fri konst och speglar den mångfald av förhållningssätt till konst och skapande som finns på högskolan. Vårutställningen är också ett viktigt moment i utbildningen där studenterna får möjlighet att presentera sina samlade kunskaper och erfarenheter.

- Som ny rektor är det fantastiskt spännande att se alla studenters verk. Vår utbildning lägger tyngdpunkten på den individuella handledningen och möjligheten att arbeta i våra unika verkstäder. Det är roligt att se hur den modellen ger både en otrolig mångfald i uttryck och starka konstnärskap, säger Sara Arrhenius, rektor.

Kandidatutställning
Kandidatutställningen presenterar arbeten av de studenter som har fullbordat de första tre åren av det femåriga programmet i fri konst. Kandidatutställningen gästar två platser: Konstakademien och ABF-huset i Stockholm.

- Arbetet med Vårutställningen i kandidatklassen 2018 har handlat mycket om platsen för konst och platsens historia. Vad det innebär att ställa ut sina verk och hur de uppfattas i ett publikt sammanhang. Hur man som enskild konstnär tar ansvar för hur ett verk presenteras i ett offentligt rum, säger Thomas Elovsson, gästprofessor i fri konst och Maria Lilja, adjunkt i fri konst.

Medverkande studenter Konstakademien: Amanda Hellsten, Anna Pajak, Anton Brolin, Cissi Efraimsson, Eugene Sundelius von Rosen, Filip Klintner, Francine Agbodjalou, Hampus Wernemyr, Izabel Lind Färnstrand, Johannes Hägglund, Karolina Brobäck, Leif Engström, Madeleine Jacobsson, Ola Bandola, Red Cow, Roger Smeby, Tora Wallander, Valentine Isaeus-Berlin

Medverkande studenter ABF-huset: Adam Gustafsson, Astrid Eriksson, Eli Mai Huang Nesse, Tora Schultz Larsen

Handledning: Thomas Elovsson, gästprofessor i fri konst och Maria Lilja, adjunkt i fri konst, inriktning grafisk tryckteknik.

Inbjuden producent: Sara Rossling.

Masterutställning
Masterutställningenpresenterar arbeten av destudenter som har fullbordat det tvååriga masterprogrammet i fri konst.

- Grupputställningen visar en mängd olika arbeten skapade av 21 studenter vid Kungl. Konsthögskolan. Trots den stora variationen vad gäller verkens metod och tematik, kan man urskilja två utmärkande karaktärsdrag: att alla arbeten utgår från ateljén, samt attmånga ägnar sig åt introspektiva processer där personlig reflektion blir ett sätt att närma sig olika samtidsfrågor. Den första av dessa aspekter reflekterar den konstnärliga utbildningens specifika miljö, medan den andra pekar på ett samtida drag, där personliga narrativ, på gott eller ont, blir ett sätt att ta sig an representationen av världen, säger Petra Bauer, professor i fri konst, inriktning rörlig bildoch Asier Mendizabal, professor fri konst, inriktning skulptur ochinstallation.

Medverkande studenter: Adèle Zeiss, Alexander Hult, Anna Engver, Anna Sakura Larsson, Axel Versteegh, Christina Rene, Christofer Degrér, David Klasson, Emma Sangberg, Filippa Wikner, Fiona Rafferty, Fredrik Eriksson, Henrik Jonsson, Hinni Huttunen, Ida Idaida, Ida-Johanna Lundqvist, Karolina Oxelväg, Lisa Vipola, Mourad Kouri, Olivia Petterson Fleur, Olle Stjerne.

Handledning: Petra Bauer, professor i fri konst, inriktning rörlig bild och AsierMendizabal, professor i fri konst, inriktning skulptur och installation.

Inbjuden producent: Isabella Tjäder.

Kringliggande program
KKH erbjuder en mängd andra kurser på avancerad nivå för konstnärer och arkitekter. Förutom de examinerande master- och kandidatstudenterna presenteras även utställningar och öppna slutredovisningar av kurser och studenter som går program i fri konst. Se detaljerad information om samtliga aktiviteter på: https://www.kkh.se/varutstallning-2018/

Kontakt: Katya Sandomirskaja, katya.sandomirskaja@kkh.se, 070-250 10 67

Pressbilder kommer finnas tillgängliga på My Newsdesk efter 24 maj.

Adresser och öppettider
Konstakademien, Fredsgatan 12
Öppettider: Tis-fre11-17, lör-sön 12-16. Nationaldagen 6/6 är det öppet 12-16.
https://konstakademien.se/

ABF-huset, Sveavägen 41
Öppettider: Mån-fre: 8-22, lör-sön: 9-16
http://abfstockholm.se/

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kontakt
Besöksadress: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansv. 1, Skeppsholmen, Stockholm
Postadress: Kungl. Konsthögskolan, Box 163 15, 103 26 Stockholm
Telefon till växeln: 08-614 40 00

www.kkh.se

Kontakter

Camilla Berggren Lundell

Camilla Berggren Lundell

Presskontakt Kommunikationsansvarig/Head of Communications +46735836844
Malin Zimm

Malin Zimm

Presskontakt Digital redaktör/Digital editor +46702504187

Välkommen till Kungl. Konsthögskolan | Royal Institute of Art!

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en ledande konstnärlig högskola med lång konstnärlig tradition sedan början av 1700-talet. I dag är lärosätet en statlig myndighet som lyder under Utbildningsdepartementet. Högskolan erbjuder både utbildningar på grundnivå och vidareutbildningar inom arkitektur och fri konst. Konsthögskolan har ett aktivt program med föreläsningar, utställningar och publikationer. Rektor för Kungl. Konsthögskolan är Sanne Kofod Olsen.

Kungl. Konsthögskolan | Royal Institute of Art
Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen
103 26 Stockholm
Sweden