Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Unikt samarbete mellan två stora institutioner inom konst- och arkitekturfältet

(For english; see enclosed document!)

Kungl. Konsthögskolan och Statens Konstråd bryter ny mark i utbildning och forskning i mötet mellan offentlig konst, arkitektur och stadsplanering.

Kungl. Konsthögskolan och Statens konstråd inleder flerårigt samarbete och startar bland annat en ny utbildning för arkitekter och konstnärer.

De senaste åren har områdena konst och arkitektur närmat sig varandra på olika sätt. Det gäller större gestaltningar och där expanderad skulptur närmar sig arkitektur. Men även när det gäller socialt engagerade projekt inom konst i stadsutveckling och utforskande arbetsmetoder i skärningspunkten mellan konst och arkitektur.

-Vi ser just nu en väldigt intressant utveckling inom den offentliga konsten. Staten konstråd bygger upp ett kunskapsnav med olika samarbeten för att stödja den här utvecklingen. Ett viktigt område är gränslandet mellan offentlig konst och arkitektur och vi är väldigt glada att kunna samarbeta med Kungl. Konsthögskolan, säger Magdalena Malm, direktör, Statens Konstråd.

För att fördjupa och utveckla denna skärningspunkt och det nya området har Kungl. Konsthögskolan och Statens Konstråd inlett ett treårigt samarbete. Det nya samarbetet ska även leda till en helt ny utbildning för arkitekter och konstnärer i offentlig konst. Den ettåriga kursen kommer ledas av en gästprofessor.

Utbildningen kommer bli en ettårig kurs riktad till yrkesverksamma konstnärer och arkitekter.

Samarbetet kommer också att innehålla publika program, diskussioner och en publikation. ArkDes – Sveriges nationella center för arkitektur och design, medverkar i samarbetet bland annat genom att vara värd för program där arbete av studenter och forskare presenteras för en bredare publik.

Jag är verkligen glad över att Konsthögskolan är en del av det här samarbetet. För mig är det viktigt att skolan befinner sig i samtal med andra kulturinstitutioner och samhället i stort. Sedan jag började som rektor för ett år sedan har jag funderat mycket på hur man kan stärka utbytet mellan skolans konst- och arkitekturutbildning och är övertygad om att det här samarbetet kommer bli en vital länk. Det här är en helt unik satsning och jag är övertygad om att samarbetet kommer att bli betydelsefullt för att utveckla den offentliga konsten och arkitekturen som konstform. Vi kommer kunna ge konstnärer och arkitekter verktyg och metoder för att arbeta inom det området, säger Sara Arrhenius, rektor, Kungl. Konsthögskolan.

Samarbetet inleds i höst med en forskningskonferens för offentlig konst i dess utvidgade betydelse. Konferensen är initierad av Statens konstråd och äger rum på Kungl. Konsthögskolan i samarbete med flera andra aktörer. Målet för konferensen är att kartlägga området och inspirera till framtida forskningsprojekt.

Ämnen

Taggar


Kontakt
Besöksadress: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansv. 1, Skeppsholmen, Stockholm
Postadress: Kungl. Konsthögskolan, Box 163 15, 103 26 Stockholm
Telefon till växeln: 08-614 40 00

www.kkh.se

Relaterade nyheter