Pressmeddelande -

Medaljregn på Kungl. Musikaliska Akademien

Det är inte bara artister och tonsättare som gör viktiga insatser för det svenska musiklivet. I bakgrunden finns andra - pedagoger, forskare, skribenter med flera - vars arbete inte är lika synligt men nog så betydelsefullt.

Med sina medaljer och stipendier vill Kungl. Musikaliska Akademien uppmärksamma både dem som arbetar på och bakom den musikaliska scenen.

Följande utmärkelser delades ut av Kronprinsessan Victoria vid Kungl. Musikaliska Akademiens Högtidssammankomst den 24 november:

Kungl. Musikaliska Akademiens Medalj för tonkonstens främjande tilldelades Monica Dominique, Carl Axel Dominique, Lennart Hedvall, Ruth Jacobsson och Bengt Holmstrand

Petra Garberding och Henrik Rosengren tilldelades var sitt stipendium på 15.000kr ur Hilding Rosenbergs fond för svensk musikvetenskap.

Marianne Khoso fick ta emot Göran Lagerwalls musikstipendium på 25.000kr och Göran Lagerwalls pedagogstipendium på 25.000kr tilldelades Stein Gloppestad och Kjell-Åke Åsberg.

Göran Bergendal tilldelades Ingmar Bengtsson-priset om 20.000kr för sitt arbete med att sprida kännedom om svensk musik.

Genom Kungl. Musikaliska Akademien får också mer än femhundra unga musikstuderande över hela landet dela på över 6 miljoner kronor i stipendier.

För mer information kontakta Ann-Charlotte Hell, ann-charlotte.hell@musakad.se, 08-407 18 20

Läs mer på www.musakad.se

 

PRISMOTIVERINGAR

Monica Dominique tilldelas medaljen för tonkonstens främjande för sin gärning inom en mängd olika musikaliska uttryck och stilar. Hennes genuint musikaliska kompositioner och suveräna pianospel uppfyller en egen kategori i svenskt musikliv.

Carl Axel Dominique tilldelas Medaljen För Tonkonstens Främjande för sina betydelsefulla insatser i det svenska musiklivets hela bredd, som gränslös pianist, improvisatör, instruktör och inspiratör.

Envetet och med stor kraft har docent Lennart Hedvall under ett helt liv verkat i musikens tjänst - som dirigent, tonsättare, pedagog och musikskribent. Genom sitt breda och samtidigt djuplodande arbete inom dessa vitt skilda områden har han åstadkommit imponerande resultat vars betydelse för svenskt musikliv inte nog kan uppskattas.

Ruth Jacobsson har genom sin långa framgångsrika och intensiva karriär som opera och romanssångerska blivit en förebild för många av dagens aktiva sångare. Genom sin generösa pedagogiska verksamhet för hon vidare sitt konstnärskaps djupa kunnande till nya generationer.

Bengt Holmstrand tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sina ytterst värdefulla insatser inom Musikhögskolan och Akademien, allt under perioder av stor utveckling och förvandling.


Göran Lagerwalls musikstipendium om 25.000kr tilldelades Marianne Khoso som undervisar i sång- och talteknik, interpretation och sångmetodik vid Högskolan för Scen och Musik på konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. Hon arbetar brett över genregränserna och är en entusiasmerande och inspirerande lärare som varit verksam inom högskolan sedan 1979. Hon har även arbetat framgångsrikt i kulturskolan inom mångkulturella miljöer såsom Hammarkullen och Hjällbo i Göteborg.


Göran Lagerwalls pedagogstipendium på 25.000kr tilldelades Stein Gloppestad, lärare vid Botkyrka kulturskola, och Kjell-Åke Åsberg, lärare vid Sollentuna kulturskola.

Under lång tid har Stein Gloppestad omsatt sin nyfikenhet och lust att lära sig nya saker till spännande projekt och nya verksamheter där elever tillåts växa och få nya utmaningar på sina egna villkor.

Kjell-Åke Åsberg är en enastående pedagog som inspirerar sina elever med sin drivkraft och nyfikenhet. Finns det något nytt intressant så arbetar han för att genomföra det, alltid med bra resultat.

Petra Garberding och Henrik Rosengren tilldelades var sitt stipendium på 15.000kr ur Hilding Rosenbergs fond för svensk musikvetenskap.

Fil. dr Petra Garberding får stipendiet för sin forskning om Kurt Atterberg. Med stor energi har hon spårat ett omfattande källmaterial och undersökt en svårgenomlyst epok i svensk musikhistoria - med en svårfångad person i centrum. Hon har åstadkommit en detalj- och nyansrik framställning som sätter detta skede och denna tonsättare i ett nytt ljus.

Fil. dr Henrik Rosengren tilldelas 2008 års stipendium på 15.000kr ur Hilding Rosenbergs fond för svensk musikvetenskap. Henrik Rosengren får stipendiet för sin forskning kring Moses Pergament. Genom avhandlingen lyfts en förbisedd musikpersonlighet fram, och hans livsgärning studeras ur ett centralt, men inte tidigare beaktat perspektiv.


Göran Bergendal tilldelades Ingmar Bengtsson-priset om 20.000kr för sin banbrytande insats att uppmärksamma och sprida kännedom om samtidens konstmusik i radio och genom ett folkbildande författarskap.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Stockholm

Kungl. Musikaliska Akademien stiftades 1771. Idag är Akademien en fristående institution som förenar tradition med ett aktiv engagemang i dagens musikliv. Den har till uppgift att främja tonkonsten och musiklivet, främst inom utbildning, musikvetenskap och konstnärligt utvecklingsarbete. Akademien är också engagerad i den kulturpolitiska debatten.