Pressmeddelande -

Ny musik för unga musiker


Sjörök under Stockholms broar är det suggestiva namnet på en ny stråkkvartett komponerad av Marie Samuelsson. Den 24 november uruppförs kvartetten av fyra unga musiker - Natalie Migdal, Sofie Sunnerstam, Sofia Lundström och Natalia Goldmann - vid Kungl. Musikaliska Akademiens Högtidssammankomst.

"Att komponera en stråkkvartett för unga musiker innebär ett hopp för musiken och framtiden" säger Marie Samuelsson. "Sjörök under Stockholms broar innehåller sköra dimmiga flageoletter som rytmiska och klangliga byggstenar. Musiken är komponerad efter ett minne av en tidig, kall morgon i senhöstens Stockholm. I denna stråkkvartett betonas de fyra stämmornas betydelse som en slags musikens demokrati, musikerna måste lyssna och i spelet hela tiden ge varandra nya impulser."

Ledande svenska tonsättare skriver för unga musiker

Verket är beställt av Ingrid och Per Welin. Deras stora intresse är att stödja unga stråkmusiker genom att dela ut stipendier och låna ut instrument av hög kvalitet till musikstuderande. "Men de behöver ju också nyskriven musik att spela", berättar Ingrid Welin, "och när Per fyllde år så uppmanade vi folk att inte ge några presenter, utan att hellre sätta in pengar på ett särskilt konto till ny musik för unga musiker."

Musiken komponeras av ledande svenska tonsättare. Marie Samuelssons stråkkvartett är det andra beställningsverket. Det första komponerades av Anders Nilsson och flera beställningar är på gång: Thomas Jennefelt skriver en pianotrio och Daniel Börtz en pianokvintett medan Anders Nilsson har fått en ny beställning, denna gång på en violinsonat.För mer information kontakta
Ann-Charlotte Hell, ann-charlotte.hell@musakad.se, 070-570 73 83

Läs mer om Ingrid och Per Welins stipendier på
http://www.musakad.se/article.php?article=131

Läs mer om Marie Samuelsson på
http://web.comhem.se/marie.samuelsson/

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kungl. Musikaliska Akademien stiftades 1771. Idag är Akademien en fristående institution som förenar tradition med ett aktiv engagemang i dagens musikliv. Den har till uppgift att främja tonkonsten och musiklivet, främst inom utbildning, musikvetenskap och konstnärligt utvecklingsarbete. Akademien är också engagerad i den kulturpolitiska debatten.