Pressmeddelande -

Pedagoger och musikforskare belönade

Musiklivet bärs inte bara upp av stora stjärnor – många är de musiker, pedagoger och musikforskare gör ett viktigt arbete även om det sker utan stora rubriker. Vid Kungl. Musikaliska akademiens årliga högtidssammankomst uppmärksammas några av dessa. De som i år fick ta emot sina stipendier från H.M. Konungens hand var:

Cecilia Björck tilldelades Hilding Rosenberg-stipendiet för sin avhandling Claiming Space – Discourses on Gender, Popular Music and Social Change.

Ann-Sofie Paulander tilldelades Hilding Rosenberg-stipendiet för sin doktorsavhandling om musikterapi, Meningen med att gå i musikterapi – en fenomenologisk studie om deltagares upplevelser.

Anders Hägerström från Botkyrka tilldelades Göran Lagervalls pedagogstipendium.

Helena Parrow verksam vid Musikskolan i Uppsala tilldelades Göran Lagervalls pedagogstipendium.

Irene Perdahl vid Musikhögskolan i Piteå tilldelades Göran Lagervalls Musikstipendium.

Professor emeritus Johan Sundberg tilldelades Ingmar Bengtsson-priset för sin långa, framgångsrika och ännu pågående forskargärning inom musikakustiken.

Stipendiemotiveringar:

Cecilia Björck tilldelas Hilding Rosenberg-stipendiet för sin avhandling Claiming Space – Discourses on Gender, Popular Music and Social Change där hon på ett väl grundat sätt nyanserar begreppet ”Claiming Space” i sammanhang där flickor spelar pop- och rockmusik. Avhandlingen har fått såväl nationell som internationell spridning och erbjuder redskap för diskussioner kring genusrelaterade frågor i såväl vetenskapliga som pedagogiska och musikaliska sammanhang.

Ann-Sofie Paulander tilldelas Hilding Rosenberg-stipendiet för sin doktorsavhandling om musikterapi, Meningen med att gå i musikterapi – en fenomenologisk studie om deltagares upplevelser. Avhandlingen är ett pionjärarbete där hon omsorgsfullt och hängivet behandlar musikterapins grundläggande förutsättningar och därigenom ger ett viktigt bidrag till att i Sverige forskningsanknyta denna terapiform

Anders Hägerström tilldelas Göran Lagervalls pedagogstipendium. Han är en unikt mångsidig pedagog som förutom en mycket gedigen pianometodik använder sig av såväl jonglering som idrottspsykologi i arbetet med att forma trygga elever som med hög kvalitet kan prestera på toppen av sin förmåga

Helena Parrow tilldelas Göran Lagervalls pedagogstipendium. Hon är en mycket kunnig och driftig pedagog som på alla nivåer aktivt är närvarande och lockar fram den stora entusiasmen och viljan hos sina elever. Hon gör avtryck och intryck genom sitt kraftfulla och hängivna engagemang, sin professionalism, sin målmedvetenhet och sin unikt kommunikativa förmåga.

Irene Perdahl tilldelas Göran Lagervalls Musikstipendium. Hon har under mer än 30 års tid undervisat vid Musikhögskolan i Piteå, huvudsakligen i ämnet musikteori, och har genom sitt brinnande engagemang för sitt ämne under alla år förmedlat lust och energi till de studerande. Tack vare gedigen kompetens och lång erfarenhet har hon fört vidare kunskap och tradition, men också vågat pröva nya vägar och ständigt förnyat och förfinat sin pedagogik och sina arbetsmetoder.

Professor emeritus Johan Sundberg tilldelas Ingmar Bengtsson-priset för sin långa, framgångsrika och ännu pågående forskargärning inom musikakustiken. Där har han gjort betydelsefulla pionjärinsatser inom områden som orgelpipors klang, musikalisk interpretation och den sjungande människorösten. Johan Sundberg ledde under mer än trettio år den musikakustiska forskningsgruppen vid Kungliga Tekniska Högskolan och lade där grunden till den internationellt framgångsrika svenska forskningen inom detta fält.

www.musakad.se

För mer information, kontakta

Ann-Charlotte Hell, 08-407 18 20, ann-charlotte.hell@musakad.se

Ämnen

  • Musik

Kategorier

  • klassisk musik
  • kungl. musikaliska akademien
  • musikutbildning
  • musikforskning
  • musikforskare
  • musikpedagog
  • musikterapi

Regioner

  • Stockholm

Kungl. Musikaliska Akademien stiftades 1771. Idag är Akademien en fristående institution som förenar tradition med ett aktiv engagemang i dagens musikliv. Den har till uppgift att främja tonkonsten och musiklivet, främst inom utbildning, musikvetenskap och konstnärligt utvecklingsarbete. Akademien är också engagerad i den kulturpolitiska debatten.