Pressmeddelande -

Sveriges främsta tonsättarpris till Per Mårtensson och Mirjam Tally

Sveriges främsta tonsättarpris - Christ Johnson-priset - tilldelas i år
Per Mårtensson och Mirjam Tally.


Det stora tonsättarpriset på 180.000kr tilldelas Per Mårtensson för verket Flute concerto, komponerat 2001, "som i sin artistiskt och tekniskt långt drivna ekvilibrism blir till ett enastående färgrikt och fängslande musikaliskt drama i spänningen mellan solist och kollektiv."

Flöjtkonserten är en av tre solokonserter som tillsammans utgör en central period i Per Mårtenssons komponerande. "Jag kommer säkert att återvända till solokonsertformen i framtiden", säger han. "Den har visat sig lyckosam för mig rent konstnärligt när det gäller att fokusera mina musikaliska frågeställningar."

Ut i det okända
Nu är han på väg ut i det okända - vart vet han inte själv. "Tidigare var det tydligare hur jag skulle arbeta. Nu har varje stycke sin egen metod. Jag har kanske mer självförtroende nu, vågar tillåta och testa fler typer av uttryck."

Per Mårtensson har studerat komposition vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och vid IRCAM i Paris. Han har huvudsakligen komponerat instrumentalmusik, men även intresserat sig för blandformer mellan instrumental- och elektroakustisk musik. Han har också skrivit musik till film och dansföreställningar, arbetat som arrangör samt som musikskribent. Han är även konstnärlig ledare för Gotlands tonsättarskola.

Det lilla tonsättarpriset på 60.000kr tilldelas Mirjam Tally för hennes verk Turbulence, komponerat 2006 "i vilket hon genom en unik klangkänslighet på ett överraskande direkt sätt förmår att kombinera innovation och konstnärlig mognad."

Mirjam Tally är utbildad i komposition vid Estniska Teater- och Musikakademin. Vid sidan av sin verksamhet som tonsättare har hon också varit musikredaktör bl a vid Estniska Radion. Numera är hon bosatt i Visby och även verksam som lärare vid Gotlands tonsättarskola. Turbulence framfördes nyligen vid ISCM World Music Days i Vilnius och vid Venedig biennalen för nutida musik.

Prisen delas ut Kronprinsessan Victoria vid Kungl. Musikaliska Akademiens Högtidssammankomst den 24 november.

______________________________________________________________

PER MÅRTENSSON - EN TONSÄTTARE PÅ VÄG UT I DET OKÄNDA

Per Mårtensson tilldelas Christ Johnsons stora tonsättarpris på 160.000kr för verket Flute concerto, komponerat 2001, "som i sin artistiskt och tekniskt långt drivna ekvilibrism blir till ett enastående färgrikt och fängslande musikaliskt drama i spänningen mellan solist och kollektiv."

"Det är roligt att få priset för just flöjtkonserten. Det är ett av de stycken som jag är mest nöjd med, eller man kanske ska säga, minst missnöjd med. Det är skrivet direkt för flöjtisten Anders Jonhäll som jag löpande samarbetat med ända sedan min första tid på Musikhögskolan. Vi har dessutom umgåtts privat utanför musiken i alla år."

Flöjtkonserten har framförts flera gånger sen uruppförandet och även spelats in på cd för Phono Suecia. Stycket har tolkats av tre namnkunniga och sinsemellan mycket olika dirigenter som närmat sig musiken på helt olika sätt. "Det är spännande för en tonsättare att få se sitt verk förändras och utvecklas på det här sättet. Det händer tyvärr alltför sällan med nyskriven musik."

Flöjtkonserten är en av tre solokonserter som visar olika aspekter av Per Mårtenssons skapande. Tillsammans utgör de en central period i hans komponerande som han nu betraktar som en avslutad epok. "Jag kommer säkert att återvända till solokonsertformen i framtiden. Den har visat sig lyckosam för mig rent konstnärligt när det gäller att fokusera mina musikaliska frågeställningar."

Ut i det okända
Nu är han på väg ut i det okända - vart vet han inte själv. "Tidigare var det tydligare hur jag skulle arbeta. Nu har varje stycke sin egen metod. Jag har kanske mer självförtroende nu, vågar tillåta och testa fler typer av uttryck. Det finns något slags Per Mårtensson-musik som kommer ut ändå. Men samtidigt som jag är friare så är jag också hårdare, jag sätter upp stramare regler för mig själv."

Per Mårtensson har fullt upp. Nyligen uruppförde Östersunds Orkesterförening 2 scener från Frantz Fanons etthundra drömmar där tonsättaren själv medverkade vid datorn. Nya Stenhammarkvartetten spelar in hans första stråkkvartett om ett par veckor och på skrivbordet ligger just nu bland annat ett stycke för piano, stråkorkester och slagverk samt en brasskvintett med live elektronik.

Två paletter
Elektroniken har alltid funnits med. År 2000 fick han lilla Christ Johnson-priset för sin Violinkonsert med elektronik. Det ledde till många nya beställningar men, säger Per, det gäller att "dosera lagom". " "Styckena med elektronik är en viktig del av mitt konstnärskap, men jag är samtidigt mån om att komponera rent akustiska verk parallellt. Jag vill ha båda paletterna."

"Elektroniken är en viktig komponent i min musik. Den är stimulerande men inte bärande. Datorn förstärker, den tar fram vissa aspekter i musiken och förtydligar. Det är en ny, unik möjlighet för tonsättaren men det är inte datorn som driver musiken - det gör musikerna."


Ann-Charlotte Hell
Kungl. Musikaliska Akademien. 2008-11-24

För mer information kontakta ann-charlotte.hell@musakad.se, 070-570 73 83
Läs mer på http://musakad.se/
http://www.mirjamtally.com/Welcome.html

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Gotland

Kungl. Musikaliska Akademien stiftades 1771. Idag är Akademien en fristående institution som förenar tradition med ett aktiv engagemang i dagens musikliv. Den har till uppgift att främja tonkonsten och musiklivet, främst inom utbildning, musikvetenskap och konstnärligt utvecklingsarbete. Akademien är också engagerad i den kulturpolitiska debatten.