Pressmeddelande -

Tretton unga musiker belönade

Fem unga stråkmusiker och sju pianister har fått motta stipendium på Kungl. Musikaliska Akademien:

Cellisten Viktoria Hillerud, Segeltorp; violinisterna Leo Kowalski, Täby; Yong-Min Lee, Sollentuna och Liana Svensson, Kista samt violaspelaren Dadmehr Taheri, Norrköping, har belönats med Ingrid och Per Welins Stipendium för unga stråkmusiker på 10000 kronor vardera.

Pianisterna Malin Fransson, Göteborg; Sebastian Iivonen, Nacka; Arman Ikanovic´, Bjuv; Mattias Lund, Alunda; David Sarosi, Malmö; Gabriella Swanteson och Louise Swanteson, Limhamn, fick ta emot Mai von Rosens ungdomsstipendium på 7000 kronor vardera.

Stipendierna delades ut i samband med konsert och mottagning i Akademiens lokaler.

 

För mer information kontakta Agneta Lagström

08-407 18 10, agneta.lagstrom@musakad.se

Ämnen

  • Musik

Kategorier

  • piano
  • violin
  • viola
  • cello
  • klassisk musik
  • musikutbildning
  • ungdomar

Regioner

  • Skåne

Kungl. Musikaliska Akademien stiftades 1771. Idag är Akademien en fristående institution som förenar tradition med ett aktiv engagemang i dagens musikliv. Den har till uppgift att främja tonkonsten och musiklivet, främst inom utbildning, musikvetenskap och konstnärligt utvecklingsarbete. Akademien är också engagerad i den kulturpolitiska debatten.