Pressmeddelande -

KMH fick examensrätt för den nya lärarutbildningen

Högskoleverket beslutade tisdag 18/1 att ge KMH tillstånd att utfärda ämneslärarexamen enligt den nya lärarutbildning som införs i år.

Det innebär att vi kan fortsätta arbetet med att rekrytera och anta studenter till de helt nya utbildningar som från och med i höst kommer att ersätta de nuvarande lärarprogrammen, nämligen:

• Ämneslärarprogram med inriktning mot grundskolans år 7-9

• Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan

– Det är ett mycket glädjande beslut som innebär ett stort och viktigt erkännande för KMH:s arbete med att förena konstnärliga, pedagogiska och vetenskapliga perspektiv, säger Kungl. Musikhögskolans rektor Johannes Johansson (bilden).

– Jag vill redan nu passa på att tacka alla KMH:s anställda och studenter för hängivenheten i det krävande arbetet som ligger bakom det positiva beslutet. Det gäller både den långsiktiga utvecklingen av lärarutbildningarna och insatsen i att på kort tid författa en högt kvalificerad och gedigen ansökan.

Se även Högskoleverkets pressmeddelande:

http://www.hsv.se/publikationerarkiv/pressmeddelanden/2011/listanpabeslutomamneslararexamen.5.4dfb54fa12d0dded89580002451.html

Ämnen

  • Musik

Kategorier

  • kungl. musikhögskolan
  • ämneslärarutbildning i musik
  • stockholm
  • musikhögskola
  • musik
  • lärarutbildning

Regioner

  • Stockholm

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. 

KMH utbildar drygt 600 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. 

KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. 

KMH utbildar även i bl. a. musikterapi och bedriver forskarutbildning i musikpedagogik, samt deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. 

Med 250-300 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större kulturarrangörer.

Kontakter

Ida Petri Kinner

Presskontakt Digital kommunikatör 076-698 02 21

Marie Halling

Presskontakt Chef för samverkansavdelningen 08-572 10 594