Skip to main content

Musik och entreprenörskap i nya möten när Kungl. Musikhögskolan blir medlem i Stockholm School of Entrepreneurship - SSES

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2019 09:33 CEST

Sara Sayed, tidigare masterstudent i musikproduktion vid Kungl. Musikhögskolan (KMH), som också deltagit i SSES entreprenörsprogram. Här under arbetet med sitt masterprojekt.

Förväntningarna är stora när Kungl. Musikhögskolan (KMH) ska medverka i genomförandet av tvärvetenskapliga entreprenörskurser som ny medlem i Sthlm School of Entrepreneurship (SSES). De kreativa processer som ingår i allt musikskapande väntas också kunna fördjupa entreprenörsperspektiven inom många andra områden.


SSES är en förening där Konstfack, Karolinska institutet, KTH, Handelshögskolan, Stockholms universitet – och nu även KMH – är medlemmar. Familjen Erling-Perssons stiftelse har sedan starten stått för den grundläggande finansieringen, och de olika medlemslärosätena står för kompetens och utveckling av verksamheten.

– De kreativa processer man använder i ett konstnärligt projekt har ju egentligen mycket gemensamt med dem som behövs för att utveckla en kommersiell produkt, säger Sara Sayed, sångerska, musikproducent och videokonstnär. 

Sara deltog i SSES så kallade Edge-program parallellt med att hon genomförde sitt masterprojekt i musikproduktion vid KMH. Hon upptäckte då att frågor om entreprenörskap kan ha djupare dimensioner än det omedelbart praktiska: att driva företag för att kunna leva på sin musik.

– I grunden gäller det ju att bli klar över vad jag står för, att utmejsla min idé och hur och varför jag vill förverkliga den. Det behöver inte allltid handla om pengar: det är lika aktuellt om det gäller att skapa nytta för samhället, eller att med konsten ifrågasätta status quo och arbeta för förändringar. Med andra ord att släppa på det där jag-jag-jag-perspektivet som man lätt fastnar i som konstnär.

* * *

Helena Wessman, rektor för KMH, har stora förväntningar på vad högskolans medlemskap i SSES ska kunna föra med sig:

– Frågor om entreprenörskap är idag självklara inslag i högre konstnärliga utbildningar. Och KMH:s studenter har också mycket att vinna på att samarbeta med andra discipliner på det här området. 

– Omvänt finns det idag en stort intresse i samhället för musikens kreativa processer och hur de kan vara till nytta i sammanhang utöver det traditionella musiklivet. Och där kan KMH som Sveriges ledande lärosäte för högre musikutbildning spela en särskilt viktig roll, menar Helena Wessman.

* * *

Rasmus Rahm, VD och utbildningsansvarig vid SSES, bekräftar den här nyfikenheten på vad musiken som kompetensområde kan bidra med:

– Entreprenörskap är en i grunden kreativ process, med mycket att lära från musikens teori och praktik, säger Rasmus Rahm..

– Så det är högintressant för SSES att utveckla nya aktiviteter och program som tar avstamp i olika former av konstnärliga processer – så som som vi redan börjat göra i samarbete med Konstfack.

* * *

Att KMH nu blir medlemmar i SSES är bra både för KMH och SSES, understryker Thomas Arctaedius, affilierad professor i entreprenörskap vid KMH.

– Våra studenter får tillgång till ett stort och brett utbud av kurser och aktiviteter kring entreprenörskap. KMH kan också vara med och påverka utvecklingen av utbildningar i entreprenörskap så att konstnärliga aspekter inkluderas.

* * *

Studenter vid SSES medlemshögskolor är nu välkomna att ansöka till en ny omgång av Edge-programmet, som genomförs januari-april 2020.

* * *

För mer information:

Thomas Arctaedius
affilierad professor i entreprenörskap vid KMH
thomas.arctaedius@kmh.se
070-595 21 68

SSES webbplats

KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik.

KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning.

KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.

Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.