Pressmeddelande -

Crafoordpriset i geovetenskaper 2010 offentliggörs i övermorgon torsdag

GEOVETENSKAPER
På torsdag morgon den 21 januari 2009, kl. 08.00 (svensk tid) offentliggörs årets Crafoordpristagare, som i år rör området geovetenskaper – kunskapen om vår jord.
Pressmeddelande och illustrerat populärvetenskapligt material skickas då ut och sakkunniga finns tillgängliga per telefon. Förhoppningsvis kan även pristagaren/-na (max 3 personer) nås för intervjuer. Telefonnummer ges i så fall av pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien.

PRISSUMMA: 4 miljoner kronor.

MER INFORMATION: http://kva.se och www.crafoordprize.se

BILAGA: Crafoordfolder med information om tidigare pristagare.

......................................................................

CRAFOORDPRISET
Crafoordpriset är ett internationellt vetenskapligt pris som delas ut årligen av Kungl. Vetenskapsakademien. Prissumman på 4 miljoner kronor gör Crafoordpriset till ett av världens största vetenskapliga priser.

Anna-Greta och Holger Crafoords fond stiftades 1980 och det första priset delades ut 1982. Priset syftar till att främja internationell grundforskning inom ämnena

• astronomi och matematik,
• geovetenskaper,
• biovetenskaper (företrädesvis ekologi) och
• polyartrit (ledgångsreumatism).

Priset inom polyartrit utdelas bara då sådana vetenskapliga framsteg gjorts, att ett pris är motiverat. Senast Crafoordpriset delades ut inom polyartrit var 2009. Forskningsområdena är valda för att komplettera de som omfattas av Nobelpriset.

Läs mer: www.crafoordprize.se

......................................................................
Presskontakt på Vetenskapsakademien:
Erik Huss, 08-673 95 44, 070-673 96 50, erik.huss@kva.se
Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

 

Ämnen

  • Utbildning