Pressmeddelande -

Finns det liv på Mars? Öppen föreläsning av NASA-expert på Vetenskapsakademien mån 8 maj kl. 19

Måndag 8 maj kl 19.00-20.00 Life on Mars - past, present and future Finns eller har det funnits liv på andra planeter i vårt solsystem? Dr. Christopher P. McKay från NASA berättar bl.a. om arbetet med rymdsonden Mars Phoenix Mission, som ska söka efter liv i Mars polaris. Föreläsningen hålls på engelska. Alla intresserade är väkomna - fri entré Läs mer om föreläsningen på www.kva.se under "Evenemang". Läs mer om Mars Phoenix Mission: http://solarsystem.jpl.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Mars&MCode=Phoenix ....................................................................... Jonas Förare, PhD Vetenskapsredaktör, pressansvarig/ Science editor, Press officer Kungl. Vetenskapsakademien/ The Royal Swedish Academy of Sciences Box 50005 SE-104 05 Stockholm SWEDEN Phone +46 8 673 95 44, fax +46 8 673 95 83, mobil 0703-27 72 00 e-post: jonas@kva.se Internet: www.kva.se

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Stockholm

I år fyller Kungl. Vetenskapsakademien 275 år. Akademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.