Pressmeddelande -

Inbjudan till presslunch torsdag 18 maj – Medicinsk geologi

Frigörs det kvicksilver i mark och vatten efter stormen ”Gudrun” ? Vilka hälsorisker beror på arsenik i dricksvatten i Sverige och världen? Hur kan stormar i Sahara och Gobiöknen påverka vår hälsa? Hänger hjärtsjukdomar i Kina samman med brist på selen? Ligger kolbrytning i USA och på Balkan bakom svåra njursjukdomar? Den naturliga livsmiljön påverkar dagligen miljarder människors hälsa. I vissa områden på jorden drabbas befolkningen av sjukdomar som beror på brist på eller för höga halter av spårämnen i miljön. Men i stora delar av världen finns också områden med en naturlig förekomst av giftiga ämnen och föreningar, t.ex. kol, radon eller arsenik, i mark, luft eller vatten. Det har länge varit känt att geologiska faktorer kan ligga bakom många sjukdomstillstånd runtom i världen. Många av problemen har också förvärrats av mänsklig aktivitet, som gruvdrift och brunnsborrning. Välkommen till ett symposium inom det relativt nya fältet Medicinsk geologi som belyser sådana sjukdomar, orsakerna bakom dem och presenterar förslag till åtgärder. Bland föredragshållarna märks världens främsta experter inom området, från såväl Sverige som utlandet. Medicinsk geologi har uppmärksammats som ett av FN och Unescos huvudområden inför satsningarna på ”Year of Planet Earth, 2007–2009”. Läs hela programmet på: http://www.kva.se/KVA_Root/swe/events/detail.asp?eventid=491 Du inbjuds att träffa dessa experter vid en presslunch i Klubbvillan på Kungl. Vetenskapsakademien, torsdag 18 maj kl. 11.45 Anmälan sker till receptionen på KVA, tel. 08-673 95 00, e-post: reception@kva.se senast måndag 15 maj.

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Stockholm

I år fyller Kungl. Vetenskapsakademien 275 år. Akademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.