Pressmeddelande -

Nobelworkshop om livets uppkomst

Den 8 juni hålls ett seminarium om livets uppkomst i Beijersalen på Kungl. Vetenskapsakademien. Bland föreläsarna märks bl a Craig Venter, känd för kartläggandet av den mänskliga arvsmassan, som nu redovisar projektet att framställa liv på konstgjord väg. Andra frågor gäller uppkomsten av de första organiska molekylerna i rymden samt om livet verkligen uppkom på jorden eller om de första cellerna kom från något annat ställe i universum. En religionsforskare diskuterar om naturvetenskapen, och dess syn på livets uppkomst och utveckling, nödvändigtvis behöver strida mot religiösa uppfattningar. Seminariet är en öppen del av Nobelworkshopen "On the Origin of Life", som arrangeras av en organisationsgrupp med professor Bengt Nordén från akademiens klass för kemi i spetsen. Journalister som önskar intervjua någon av de medverkande ombeds kontakta: Jonas Förare, vetenskapsredaktör och pressansv., tel. 08-673 95 44, mobil 0703-27 72 00, e-post: jonas@kva.se Tid: Torsdag 8 juni, kl. 13:00 - 17:00 Plats: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien Adress: Lilla Frescativägen 4A Telefon: 08-673 95 00 Läs programmet: http://www.kva.se/KVA_Root/swe/events/detail.asp?eventid=501

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Stockholm