Pressmeddelande -

Nya ledamöter invalda vid Kungl. Vetenskapsakademien

Vid sin sammankomst 25 januari valde akademien in nya ledamöter i klasserna för geovetenskaper, biovetenskaper och medicinska vetenskaper. En utländsk ledamot invaldes också i klassen för geovetenskaper. I klass V (geovetenskaper) invaldes som svenska ledamöter: Professor Jan Backman Institutionen för geologi och geokemi Stockholms universitet och Professor Sten-Åke Elming Luleå tekniska universitet Tillämpad geofysik och som utländsk ledamot: Professor Andrea Rinaldo International Centre for Hydrology "Dino Tonini" Universita di Padova Italien I klass VI (biologiska vetenskaper) invaldes: Professor Lennart Persson Institutionen för ekologi och geovetenskap Umeå universitet I klass VII (medicinska vetenskaper) invaldes: Professor Maria Masucci Mikrobiologiskt tumörbiologiskt centrum Karolinska Institutet och Professor Nils-Göran Larsson Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, Novum Jonas Förare, PhD Vetenskapsredaktör, pressansvarig/ Science editor, Press officer Kungl. Vetenskapsakademien/ The Royal Swedish Academy of Sciences Box 50005 SE-104 05 Stockholm SWEDEN Phone +46 8 673 95 44, fax +46 8 673 95 83, mobil 0703-27 72 00 e-post: jonas@kva.se Internet: www.kva.se

Ämnen

  • Utbildning