Pressmeddelande -

Presskonferenser och intervjuer med Nobelpristagarna i fysik och kemi samt Ekonomipristagaren 2008

Inbjudan till presskonferenser, intervjuer och Nobelföreläsningar 2008

PRESSKONFERENS PÅ KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN 7 DECEMBER
Välkommen till en allmän presskonferens med Nobelpristagarna i fysik och kemi samt ekonomipristagaren 2008. Detta är enda presskonferensen då samtliga KVA:s pristagare är samlade.

TID: söndag 7 december 2008, kl. 9.00-10.00
PLATS: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Obs! Medtag presskort, och kom i god tid!
Hela presskonferensen webbsändes på www.kva.se

Deltagande i presskonferensen bokas online via www.kva.se

NOBELFÖRELÄSNINGAR I AULA MAGNA 8 DECEMBER
TID: måndag 8 december kl. 9.00-15.30. Portarna öppnas kl. 8.40.
PLATS: Stora föreläsningssalen, Aula Magna, Stockholms universitet

Parkering finns söder och norr om universitetsområdet, cirka 150 m promenad.
Enbart deltagande kräver ingen anmälan. Fotografera vänligen utan blixt och utan störande kameraljud.

Tillstånd krävs för att filma föreläsningarna! Ansök via e-post till presskontakt nedan.

STARTTIDER FÖR FÖRELÄSNINGARNA: fysik 9.00, kemi 12.30 och ekonomi 15.00
Detaljerat program för Nobelföreläsningarna finns på www.kva.se

I samband med årets Nobelföreläsningar finns möjlighet för kortare intervjuer med vissa pristagare. Vilka dessa blir är ännu inte klart. En extrainsatt presskonferens arrangeras med Paul Krugman.

INTERVJUTIDER (rum: Kungsstenen, plan 7, Aula Magna, Stockholms universitet)
11.20-11.50 en eller flera fysikpristagare 2008
14.45-15.15 en eller flera kemipristagare 2008
Språk: engelska och japanska

PRESSKONFERENS (rum: Bergsmannen, plan 7, Aula Magna, Stockholms universitet)
16.00-16.30 Paul Krugman (USA) ekonomipristagare 2008
Språk: engelska

Intervjuer och deltagande i presskonferens bokas online via www.kva.se

Välkomna!

Presskontakt
Erik Huss, pressansvarig, tel. 08-673 95 44, mobil 070-673 96 50, e-post: erik.huss@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Nobelpriset® är av Nobelstiftelsen registrerat varumärke.

Ämnen

  • Utbildning

I år fyller Kungl. Vetenskapsakademien 275 år. Akademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Relaterade event