Pressmeddelande -

Sture Centerwalls pris 2006

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sture Centerwalls pris*), på 45.000 kr till: Lena Maria Lindén, VD för Nordens Ark på Åby säteri, Hunnebostrand ”för hennes oförtröttliga arbete med att ge hotade djurarter och lantraser en fristad på Nordens Ark i Bohuslän, från vilken ett medvetet avelsarbete har förstärkt djurgruppernas ställning och framtidsutsikter” Nordens Ark fungerade sedan invigningen 1989 främst som djurpark för arter från Norra halvklotet, men anläggning och verksamhet utvecklas fortlöpande. Numera bedrivs också ett medvetet avelsarbete på lantraser för att garantera deras fortbestånd. Dessutom bedrivs forskning och utbildning i samarbete med Göteborgs universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet och man har nyligen anställt sin första professor. Läs mer och ladda ner bild på pristagaren på: http://www.kva.se/KVA_Root/swe/_news/detail.asp?NewsId=759 ---------------------------------------------------- Prissumma: 45.000 kr. Priset delas ut efter akademiens ordinarie sammankomst onsdag 3 maj 2006, kl. 18.00 i Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4 A. Mer information: Jonas Förare, vetenskapsredaktör och pressansv., tel. 08-673 95 44, mobil 0703-27 72 00, e-post: jonas@kva.se Nordens Ark, Åby Säteri, Hunnebostrand, tel. 0523-795 90 e-post: nordensark@nordensark.se *) Sture Centerwalls pris ges som ”belöning till personer som i naturskyddslagens anda gjort sig förtjänta om djurlivets fortbestånd i Sverige”.

Ämnen

  • Utbildning