Pressmeddelande -

Symposium och presskonferens om fetma på Kungl. Vetenskapsakademien

Hur ska man äta för att undvika fetma och diabetes? Frågan har diskuterats livligt på senare tid, speciellt beträffande frågan om fett eller kolhydrater. Den 20 november hålls ett symposium och en presskonferens med experter på mat och hälsa på Kungl. Vetenskapsakademien (KVA).

TID OCH PLATS
Symposium: 20 november 2008, kl. 9.30-16.00, Beijersalen, KVA
Presskonferens: 20 november 2008, kl. 12.15-12.45, Linnésalen, KVA
Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm
Språk: engelska
Program: Se bifogad PDF
Press anmäler deltagande till pressansvarig, Erik Huss, se nedan.
Frågor om innehållet i symposiet besvaras av prof. Olle Hernell, se nedan.

INNEHÅLL
Var står vetenskapen idag? Vad vet vi och vilken forskning behövs för att bättre underbygga - eller ändra - kostråden? Kring dessa frågor anordnar Kungl. Vetenskapsakademien detta internationella symposium med titeln: Dietary Fat and Carbohydrates in Obesity and Diabetes - the Scientific Basis for Dietary Recommendations.

FÖRMIDDAG: Inbjudna forskare från Danmark, England och Holland reder ut vad vi vet om hur matens sammansättning påverkar ämnesomsättningen i relation till fetma och diabetes.
EFTERMIDDAG: Inleds av förre generaldirektören för Socialstyrelsen, prof. Kjell Asplund, som tar upp möjligheter och begränsningar med olika typer av studier och avslutas med en paneldiskussion beträffande behovet av ytterligare forskning för bevisbaserade kostråd.

Vid presskonferensen deltar forskarna Ellen Blaak från Maastrichtuniversitetet i Holland, Susan Jebb från medicinska forskningsrådets nutritionsenhet i Cambridge, Kim Fleischer Michaelsen från Köpenhamns universitet, samt Olle Hernell och Tommy Olsson från Umeå universitet.

Symposiet och presskonferensen hålls på engelska.

ARRANGÖRER
Kungl. Vetenskapsakademiens nationalkommitté för nutrition och livsmedelsvetenskap
Kungl. Vetenskapsakademiens klass för medicinska vetenskaper

Välkomna!

Kontaktpersoner
Erik Huss, pressansvarig, KVA, tel. 08-673 95 44, 070-673 96 50, erik.huss@kva.se
Prof. Olle Hernell, Umeå universitet, ledamot av KVA:s nationalkommitté för nutrition och livsmedelsvetenskap, tel. 090-785 21 21, olle.hernell@pediatri.umu.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

I år fyller Kungl. Vetenskapsakademien 275 år. Akademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Relaterade event