Pressmeddelande -

Tobias Priset - ett nytt vetenskapligt pris för forskning av betydelse för benmärgstransplantation - offentliggörs 2 december

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS OCH OFFENTLIGGÖRANDE AV TOBIAS PRISET 2008
Kungl. Vetenskapsakademien har för första gången utsett mottagare av Tobias Priset. Pristagaren tillsammans med bland annat representanter för priskommittén och Tobias Stiftelsen finns tillgängliga för frågor från pressen. Priset uppgår till sammanlagt 10,1 miljoner kronor.

TID: Tisdag 2 december 2008, kl. 11.00. Vänligen kom i god tid!
PLATS: Linnésalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm.

Anmäl närvaro till pressansvarig nedan, senast måndag 1 december.

Förutom pristagaren består panelen av Vetenskapsakademiens ständige sekreterare, professor GUNNAR ÖQUIST; ordförande i priskommittén, professor STAFFAN NORMARK; ordförande i Tobias Stiftelsen, professor JAN LINDSTEN; direktör MARCUS STORCH, initiativtagare till Tobias Stiftelsen samt sakkunnig inom prisområdet.

LUNCH: I anslutning till presskonferensen serveras kaffe och lunchsmörgås för anmälda journalister.

PRISUTDELNING: Tobias Priset delas ut på Kungl. Vetenskapsakademien av H.K.H. Kronprinsessan Victoria den 17 december.

PRISSUMMA: Forskningsanslag om 2 miljoner kronor per år i 5 år, samt ett personligt pris om 100 ooo kronor.

Välkommen!

............................................................................................
TOBIAS STIFTELSEN
Tobias Stiftelsen har som ändamål att stödja och upprätthålla ett svenskt benmärgsdonatorregister, att stödja forskning kring dels benmärgstransplantationer och dels blodsjukdomar som kan behandlas med benmärgstransplantation.
Stiftelsen bildades 1992 och fick H. K. H. Kronprinsessan Victoria som sin höga beskyddare. I samband med detta inrättade Stockholms läns landsting ett register över benmärgsgivare. Det gavs namnet Tobias Registret. Idag är målet på 40 000 givare uppnått, vilket inneburit att över 500, merparten barn och unga människor, har fått ny benmärg.

TOBIAS PRISET
Kungl. Vetenskapsakademien har fått i uppdrag av Tobias Stiftelsen att utse mottagare till ett nyinrättat vetenskapligt pris för forskning rörande problem av betydelse för benmärgstransplantation.
Den 2 december 2008 offentliggörs den första pristagaren.
Läs mer på: www.tobiasstiftelsen.com
............................................................................................

Pressanmälan: Erik Huss, pressansvarig, 08-673 95 44, 070-673 96 50, erik.huss@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

 

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • kungl. vetenskapsakademien
  • tobias priset
  • tobias stiftelsen
  • benmärgsdonator
  • benmärg

I år fyller Kungl. Vetenskapsakademien 275 år. Akademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Relaterade event