Pressmeddelande -

Inbjudan - Vattenbrukets framtida möjligheter

INBJUDAN

VATTENBRUKETS FRAMTIDA MÖJLIGHETER

GÖTEBORG 15 FEBRUARI 2011 09.00 – 17.00

Vattenbruket i världen har ökat kraftigt under senare år. Det är den del av livsmedelssektorn som vuxit i särklass snabbast. Många års misshushållning med vilda fiskbestånd har lett till minskade globala fångster av fisk, och vattenbruket har börjat täcka mellanskillnaden mellan tillgång och efterfrågan. År 2010 kommer antagligen att visa sig vara det år då varannan matfisk är odlad.

I Sverige äter vi alltmer odlad fisk, även om den inhemska produktionen är mycket begränsad. Utvecklingen av vattenbruket har gått långsamt i vårt land, trots de statliga utredningar som haft som uppgift att föreslå åtgärder för att stödja näringen. Fiskodlingen i vår omvärld har samtidigt utvecklats dramatiskt, och inte minst i Norge.

Vi är många som frågar oss om det måste gå så trögt, eller om fiskodling och annat vattenbruk har en plats i en framtida, konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion. Kan vattenbruket bidra till att stimulera näringslivs- utveckling i glesbygden och försörja oss med färsk fisk? Fiskodling i kraftverksdammar i Norrlands inland, eller i slutna system i stadsnära lägen, har nämnts som möjliga alternativ. På västkusten är skaldjursodling redan etablerad, men möjligheten att odla fisk i kombination med t.ex. musslor kan också ha en stor potential.

Vilka hinder och möjligheter finns för det svenska vattenbruket? Frågan diskuteras under ett heldagsseminarium med norska och svenska experter från forskning och näringsliv. Både Eskil Erlandsson, landsbygdsminister i Sverige och Lisbeth Berg Hansen, fiskeri- och kustminister i Norge, kommer att medverka i seminariet.

Seminariet arrangeras av Kungsfenan The Swedish Seafood Award och Kungl. Skogs- och Lantbruks- akademien, KSLA, tillsammans med norska Eksportutvalget for fisk.

Program – Vattenbrukets framtida möjligheter

Moderator: Anders Carlberg, maritim expert, Västra Götalandsregionen

08.30- Registrering

09.00  Välkommen
Arrangörerna Kungsfenan, KSLA samt Eksportutvalget for fisk (EFF)

09.10 Inledning
Anders Carlberg

Session 1 – Framtiden och konsumenten

09.15 Varifrån ska vi få vårt fiskfett i framtiden?
Jana Pickova, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)

09.35 Framtidens odlade fiskprodukter i konsumentledet
Niclas Ensäter, Leröy

10.00 Kaffe


Session 2 – Svenskt framtida vattenbruk

10.30 Vattenbrukets möjligheter
Eskil Erlandsson, landsbygdsminister Sverige

11.00 Hållbart vattenbruk – vad är det?
Anders Kiessling, SLU och UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap)

11.20 Status i Sverige och hur kommer nya odlingsarter att synas i framtidens fiskdisk?
Lars-Ove Eriksson, SLU och Thrandur Björnsson, Göteborgs Universitet

11.40 Diskussion och slutsatser
Anders Kiessling, SLU och UMB samt Susanne Lindegarth, Mare Novum, Göteborgs Universitet

12.15 Lunch

Session 3 – Erfarenheter från norskt vattenbruk

13.15 Erfarenheter från förvaltning av norskt vattenbruk
Lisbeth Berg Hansen, fiskeri- och kustminister, Norge

13.45 Status i Norge och vilka lärdomar vi kan dra av norsk torskodling?
Geir Lasse Taranger, Havsforskningsinstitutet Bergen

14.05 Fångstbaserat vattenbruk – en länk till fiske
Kjell Midling, Nofima, Tromsö

Session 4 – Hållbarhet i vattenbruket

14.25 Belastning av odling på miljön
Arne Ervik, Havsforskningsinstitutet Bergen

14.45 Storskalig odling av miljömusslor, koppling till fiskodling
Odd Lindahl, Göteborgs Universitet

15.05 Kaffe

15.30 Foder och välfärd
Kristina S. Sundell, Göteborgs Universitet / Eva Brännäs, SLU

15.50 Lokalisering i Sverige – hur gör vi i praktiken?
Anders Alanärä, SLU

16.10 Diskussion och slutsatser
Anders Kiessling, SLU och UMB samt Susanne Lindegarth, Mare Novum, Göteborgs Universitet

17.00 Avslutning


Deltagarinformation

Tid

Tisdag den 15 februari 2011 kl. 09.00-17.00

Plats

Wallenbergsalen, Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 20 A, Göteborg. Vägbeskrivning: Medicinaregatan 20 A ligger nära Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tag gärna spårvagn 6, 7 eller 8 med avstigning vid hållplats Medicinaregatan. Korsa vägen och passera en stor parkeringsplats (höger sida). Fortsätt förbi kolonistugor och sedan uppför en backe. Första röda tegelhuset med tre flaggstänger är konferenscenter Lyktan, konferenslokal Wallenbergsalen.

Anmälan

Senast den 8 feb. på denna länk eller www.ksla.se Om Du inte har tillgång till dator/internet, ring Gun Askerö, tel 08-54 54 77 12. Seminariet är kostnadsfritt. Vid förhinder måste dock avbokning ske senast 11 feb. annars faktureras du 500 kr för våra kostnader.

Frågor

Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06 Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12

Middagsspecial

Alla seminariedeltagare är välkomna att anmäla sig till en middag med föreläsare och arrangörer kvällen före seminariet, måndagen den 14 februari kl. 18.30. Plats; Hotell Elite Plaza, Restaurang Sweahof, Västra Hamngatan 3, Göteborg. Middagen kostar 550 kronor inkl moms, vilket betalas på plats till restaurangen. Föranmälan till middagen är obligatorisk och görs samtidigt med anmälan till seminariet (se ovan). Antalet middagsplatser är begränsat.

Hotell

Eventuell övernattning bekostas och bokas av deltagaren själv. Elite Plaza Hotel, som ligger centralt i Göteborg och nära centralstationen, erbjuder ett specialpris för seminariedeltagarna. För bokning ring 031-727 10 18 och uppge bokningskod ”Kungsfenan”.

Ämnen

  • Evenemang

Kungsfenan The Swedish Seafood Award har ambitionen att bli världens mest välrenommerade fiskpris.  Priset på 400 000 kronor delas ut i kategorierna ”Hållbar Fiskenäring” och ”Maritim gastronomi”. ”Årets Skarpsill” är juryns specialpris till innovatörer och entreprenörer som står för skarpt nytänkande.

Organisationer och företag som står bakom Kungsfenan The Swedish Seafood Award är: Göteborgs Universitet, Fiskeriverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet, Swedbank, Svenska Mässan, Göteborg & Co och Svensk Fisk.

Hemsida: www.kungsfenan.se