Pressmeddelande -

Högskolan Kristianstad utökar på Norra Station

KunskapsPorten AB har idag träffat ett 10-årigt avtal med Högskolan i Kristianstad om förhyrning av lokaler i Norra Station i Hässleholm. Norra Station är ett kunskaps- och teknikcentrum belägget mitt i Hässleholm. På Norra Station blandas akademisk verksamhet med företag och myndigheter. KunskapsPorten äger Norra Station sedan 1 april.

Förhyrningen i denna etapp omfattar ca 400 kvm och kommer attanvändas av programområdet Datateknik.

- Både längden på avtalet och inriktningen på kvalificerad högre utbildning stärker Norra Stations position som en stark mötesplats för den kompetensuppbyggnad som är så viktig för ett Sverige i kris,säger VD Joakim Ollén ien kommentar.