Pressmeddelande -

KunskapsPorten etablerar Badhus i Kristinehamn

PRESSMEDDELANDE

Göteborg den 20 maj 2008

KunskapsPorten etablerar Badhus i Kristinehamn

KunskapsPorten AB bygger ett badhus i anslutning till Arenan i Kristinehamn som förvärvades i höstas. KunskapsPorten ansvarar också för driften av badet. Med det nya badet kommer KunskapsPorten att ha investerat ca 220 Mkr i anläggningen som håller på att utvecklas till en stor attraktion i regionen.

KunskapsPorten har tecknat avtal med Kristinehamns kommun om att tillhandahålla det nya badhuset i Kristinehamn.

Badet kommer att bli ett familjebad och motsvarar med alla faciliteter en investering om ca 140 miljoner kronor.

- Att bygga ett attraktivt badhus i anslutning till vår befintliga arena i Kristinehamn känns som en bra investering för både KunskapsPorten och Kristinehamn, säger Joakim Ollén, VD KunskapsPorten AB.  

- Vi kommer inte bara att äga och förvalta fastigheten utan även driva anläggningen.

- Denna investering är helt i linje med KunskapsPortens inriktning på profilfastigheter, avslutar Joakim Ollén

KunskapsPorten har tecknat avtal med PEAB om entreprenaden.

För mer information, kontakta Joakim Ollén, mobilnummer 0703-542407.

För kontakt med kommunen kontakta kommunalrådet Åke Thörnesjö eller kommunchef Lennart Fräjdin.

 

KunskapsPorten - en presentation

KunskapsPorten AB är ett nystartat fastighetsbolag med inriktning på att bygga, äga och förvalta profilfastigheter. Med det menar vi fastigheter där byggnaden eller verksamheten i fastigheten har en tydlig profil. Det kan vara fråga om laboratorier, simhallar, arenaanläggningar, utbildningslokaler och andra lokaler där tydliga kundbehov och möjligheter till en långsiktig fastighetsutveckling möts.

KunskapsPorten ingår i Selingruppen som i övrigt bland annat består av ES Fastigheter, Skandrenting och de noterade bolagen Balder och Din Bostad.

 

Relaterade event