Pressmeddelande -

KunskapsPorten har skrivit kontrakt med Ängelholm om ”lärande” badhus

PRESSMEDDELANDE

 Ängelholm 2011-10-21

 KunskapsPorten har skrivit kontrakt med Ängelholm om ”lärande” badhus

- och med Peab om entreprenaden

Det är nu klart för start av bygget av ett av södra Sveriges mest attraktiva badhus, med gym, spa och ett lärande koncept avseende vattenmiljön. KunskapsPorten har idag skrivit kontrakt med Ängelholms kommun om ett samarbete för bortåt 40 år framåt.

KunskapsPorten kommer att uppföra, äga och driva anläggningen – helt i linje med KunskapsPortens affärsidé.

Idag har också KunskapsPorten och Peab ingått avtal om entreprenaden.

Projektet är på närmare 250 Mkr och innebär att KunskapsPorten ska låta uppföra ett nytt badhus vid kanten av Rönne å, mitt i centrala Ängelholm, för att därefter äga fastigheten och driva verksamheten. Kontraktet är på 30 år, med möjlighet till 5 års förlängning, tillsammans med byggtiden en relation på närmare 40 år framåt! Invigning beräknas till våren 2014.

-    Upplägget i Ängelholm ligger helt i linje med vår affärsidé att erbjuda kompletta lösningar med fastighetsägande i kombination med ansvar för drift och verksamhet, säger Joakim Ollén, VD i KunskapsPorten.

-    Det är otroligt spännande att skapa Sveriges första ”lärande bad”, fortsätter Joakim Ollén. ”Inte minst läget precis vid Rönne å ger oss möjligheter att skildra vattenlivet med fiskar och växter, med problem och möjligheter. Samtidigt vill vi skapa södra Sveriges mest attraktiva badanläggning för tävling, lek och rekreation.”

Projektledare blir Staffan Nordén med lång erfarenhet av avancerade byggnader från bl.a. Akademiska Hus.

Badet kommer att bli ett fullvärdigt bad för tävlingar, lek, rekreation och träning. Det kommer att inrymma bland annat en tävlingsbassäng med 10 banor, två rutschkanor i äventyrsdelen, en mycket välutrustad Spa-avdelning och Gym.

Rönnebadet kommer att ha en unik, lärande inriktning med fokus på vatten och vattenmiljö. Den som badar i Rönnebadet skall inte bara njuta av vattnet utan också ha möjligheter att lära sig mer om vattenförhållanden lokalt och globalt.

För mer information:

Joakim Ollén, tel 0703 – 54 24 07

KunskapsPorten

KunskapsPorten AB är ett fastighetsbolag med inriktning på att bygga, äga och förvalta profilfastigheter. Med profilfastigheter menar vi hus med en särskild profil som arenor, kulturhus, badhus eller fastigheter med tydlig verksamhetsprofil som teknikparker, utbildnings- och forskningsfastigheter och äldreboenden. I våra fastigheter möts tydliga kundbehov med kreativitet i en långsiktig fastighetsutveckling.
KunskapsPorten ingår i Selingruppen som i övrigt bland annat består av ES Fastigheter, Skandrenting och det noterade bolaget Balder.

Ämnen

  • Bygg, fastighet