Pressmeddelande -

Första spadtaget för Kunskapsskolan Örebro

Idag togs första spadtaget i bygget av den fastighet där Kunskapsskolan Örebro kommer att finnas från hösten 2010.

Efter ett antal års lokalletande är det nu helt klart att Kunskapsskolan startar i Örebro hösten 2010. Skolan kommer att ligga på Åstadalsvägen 4 vid Universitetsområdet och blir en årskurs 6-9-skola med plats för 400 elever. För närvarande står 215 barn i kö för att börja.

- Utgångspunkten för vårt arbetssätt är att alla människor är olika och lär på olika sätt. Vi bryr oss om resultatet - att eleverna lär sig och får höga studieresultat. Det är det viktiga, inte att de gör det på samma sätt eller i samma takt som alla andra, säger Anders Danielsson, blivande skolchef Kunskapsskolan Örebro.

Informationsmöten för intresserade elever och föräldrar kommer att hållas 17 och 19 november samt 9 december kl 18.30 i Birgittaskolans aula.

Kunskapsskolans arkitekt Kenneth Gärdestad har designat ombyggnaden av samtliga 33 skolor inom företaget, men det här är första gången som han fått möjligheten att rita en helt ny Kunskapsskola från grunden. I skapandet av den nya byggnaden kommer särskilt stor vikt att läggas på miljöanpassning, främst avseende energiförbrukningen.

Fastigheten ägs och byggs av Larroy Fastigheter.
- Vi bidrar med ett bra koncept som är miljömässigt och funktionellt anpassat till morgondagens elever, säger Roy Bergström, VD.

Ämnen

  • Skola

Kategorier

  • spadtag
  • kunskapsskolan
  • ny skola

Regioner

  • Örebro

Kunskapsskolan är en allmän friskola öppen för alla elever. Skolan tar inte ut några elevavgifter utan finansieras med kommunal skolpeng. Våra skolor följer den nationella läroplanen, deltar i nationella prov och följer det nationella betygssystemet.
Kunskapsskolan har 23 grundskolor och tio gymnasier, 10 000 elever, 800 medarbetare och är landets ledande friskola.
www.kunskapsskolan.se

Kontakter

Sofi Klang

Presskontakt Kommunikationschef 076-774 41 13