Pressmeddelande -

Kunskapsskolan får kulturbidrag

Kulturrådet har nu fördelat Skapande skola-bidragen till kulturell verksamhet i skolan inför läsåret 2010-11 och Kunskapsskolans elever får även nästa läsår ta del av bidraget.

- Bidraget från Skapande skola ger oss ökade möjligheter att låta våra elever ta del av det lokala kulturutbudet och även möjlighet till samarbete med professionella kulturarbetare, säger Cecilia Alpstig, informationschef Kunskapsskolan.

Bidraget blir ett komplement till redan pågående kulturarbete och estetisk verksamhet i Kunskapsskolans skolor, där huvudfokus idag ligger på elevernas skapande.

Kunskapsskolan har tilldelats 1,5 mkr vilket motsvarar ca 200 kr per elev i skolår 6-9 på grundskolan. Det är  tredje året som pengarna fördelas och i år är anslaget på totalt 109 miljoner vilket är dubbelt så stort som tidigare. Nytt för i år är att man kan få Skapande skola i årskurs 4-6. Tidigare gällde bidraget endast årskurs 7-9.

Ämnen

  • Skola

Kategorier

  • kultur
  • skapande skola
  • kunskapsskolan

Kunskapsskolan startade de första skolorna 2000 och har idag 23 grundskolor och nio gymnasier, 800 medarbetare och 10 000 elever - fler elever per årskurs än i Sveriges sjunde största kommun. Huvudägare är grundaren Peje Emilsson med familj och Investor.

Kontakter

Sofi Klang

Presskontakt Kommunikationschef 076-774 41 13