Pressmeddelande -

Kurdistans Regionala Regering introducerar kampanj för jämställdhet och eliminering av kvinnovåld

Kampanjen är en del av Kurdistans regionala regerings policy att verka för ett demokratiskt uppbyggt samhälle där individers rättigheter är respekterade och ökad jämställdheten mellan könen råder.

Kurdistan regionens premiärminister Nechirvan Barzani har ett personligt engagemang i frågan och överser kampanjen i samordning med Kurdistans parlament, regeringsdepartementen, organisationer inom det civila samhället och media med syfte att intensifiera arbetet för att minska våldet mot kvinnorna i Kurdistan regionen. Regeringen har uppmanat aktörer inom samhällets alla sfärer; intellektuella, författare, offentliga personer, samhällsaktivister, kvinnorättsförespråkare, jurister, religiösa ledare, universitetslektorer och NGOs, att delta i och stödja kampanjen.


Den veckolånga kampanjen är en del i det långsiktiga arbetet att öka allmänhetens medvetande på alla samhällsplaner för att försäkra kvinnors rättigheter.


Veckan avslutas med en mäktig årlig ceremoni på internationella dagen för eliminering av våld mot kvinnor, 25 november, anordnat av den svensk-kurdiske ministern Taha Barwarys idrotts- och ungdomsdepartement. Flera internationella gäster och representanter närvarar. Under fjolårets ceremoni deltog Sveriges ambassadör för Irak, Niclas Trouvé, i sitt stöd till Kurdistans regionala regerings ansträngningar för att motverka kvinnovåldet. Under tillställningen belönas den individ eller organisation som arbetat för att föra fram kvinnofrågor och deras rättigheter.

__________________________________

Ala Riani

Kommunikationsansvarig

Director of Communications

Kurdistan Regional Government (KRG)

Nordic Representation

Västra Finnbodavägen 2, 6 tr

131 30 Nacka, Sweden

Phone: +46 8 4420505

Fax: +46 8 4420905

E-mail: nordic@rp.krg.org

Website:www.krg.org

Ämnen

  • Rättsfrågor

Kategorier

  • krg