Pressmeddelande -

Kuusakoski Recycling satsar i Karlstad

Kuusakoski Sverige AB går in som största delägare i Swedecraft AB i Karlstad.

Swedecraft är en av Europas modernaste återvinningsanläggningar för hantering och demontering av utrangerad elkraftteknisk utrustning med olja och PCB samt traditionellt järn- och metallskrot.

– Detta är verkligen något som kommer stärka hela vår framtida verksamhet, säger en mycket nöjd VD Jeff Nilsson som även är skapare till företaget. Nu får vi tillgång till hela Kuusakoskis stora kompetens på både teknik- och marknadssidan vilket krävs för att kunna utveckla företaget ytterligare i framtiden.

Kuusakoskikoncernen är en ledande aktör inom återvinning av järn, metaller och elektronikskrot med verksamhet i 10 länder. Kuusakoski Sverige AB har ett rikstäckande terminalnät från Kiruna i Norr till Malmö i Syd. Delägarskapet i Swedecraft stärker Kuusakoskis närvaro över hela landet och tillför nya affärsmöjligheter inom framförallt energi- och kraftindustrin.

– Kuusakoski växer i Sverige och Swedecraft positionerar oss ytterligare på den svenska kartan, säger VD Ingrid Näsström, som dessutom ser synergier mellan Kuusakoskis internationella verksamhet och Swedcrafts kompetens. Återvinningen i samhället ökar och står idag för en väsentlig del av industrins råvaruförsörjning samt bidrar till hållbar utveckling. 

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kuusakoski Recycling erbjuder återvinningstjänster och återvinner bl a järn, metallskrot, elektronik, plast samt farligt avfall, vi utför rivningsarbeten i hela Sverige och försöker ständigt hitta nya kanaler och användningsområden för det förädlade materialet. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Ingår i koncernen Kuusakoski Group och har närmare hundra års erfarenhet av återvinning.

www.kuusakoski.se