Gå direkt till innehåll
Elbilar: Svenskarnas räckviddskrav oförändrade – trots ökad kapacitet

Pressmeddelande -

Elbilar: Svenskarnas räckviddskrav oförändrade – trots ökad kapacitet

Sex av tio svenskar anser att 50 mil är en acceptabel, eller klart godkänd, räckvidd för en elbil. Denna uppfattning har inte förändrats sedan tre år tillbaka, trots att det har kommit ut många nya modeller med betydligt längre räckvidd. Detta visar en undersökning utförd av Kantar Sifo på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil.

Räckvidden för elbilar har stadigt förbättrats, och i dag kan många modeller köra flera tiotals mil på en enda laddning. Enligt Kvdbils genomgång är genomsnittsräckvidden för de bilar som finns på marknaden strax under 50 mil*. Flera når dock över 60 mil och några klarar till och med 70 mil utan att behöva stanna för laddning. För tre år sedan var situationen en helt annan. Av de tio mest sålda elbilarna i Sverige var det endast Volkswagen ID.4 och Tesla Model S som hade en räckvidd på 50 mil eller mer.

Trots detta har svenskarnas räckviddskrav inte förändrats nämnvärt. 58 procent anser fortfarande att en räckvidd på 50 mil är tillräcklig för deras behov, vilket är detsamma som för tre år sedan. För drygt var sjätte person går gränsen redan vid 30 mil, också det en siffra som varit relativt konstant. Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil, kommenterar varför han tror att kraven inte har ökat i samma takt som tekniken har utvecklats.

– Antalet laddstationer har ökat markant, och många fler laddar sina elbilar hemma jämfört med för tre år sedan. Det kan nog bidra till att många upplever att en längre räckvidd inte är nödvändig, säger Daniel Odsberg. Dessutom tror jag att det faktum att elbilar har blivit mer vanliga och att fler blivit bekanta med tekniken, har gjort konsumenterna mer trygga med räckvidden som erbjuds. Förändrade resvanor, där körningen anpassas efter räckvidd och laddningsbehov, kan också påverka.

Den snabba utvecklingen har inneburit ett betydande skifte även på andrahandsmarknaden. De modeller som går att köpa begagnade i dag är överlägsna de som fanns för bara några år sedan, poängterar Daniel Odsberg.

– Att välja en äldre elbil behöver inte längre betyda att man kompromissar med prestanda eller teknik, vilket är en mycket positiv utveckling för konsumenterna.

Som förväntat är det de som redan kör elbil som har de lägsta kraven på räckvidd. Nästan nio av tio elbilägare, 88 procent, anser att 50 mil är tillräckligt. Därefter kommer laddhybridägare med 64 procent. Bland de som kör bensinbilar är siffran 59 procent, medan den för de som kör dieselbilar ligger på 54 procent.

– Att de som redan kör elbil upplever räckvidden som mindre problematisk är inte så överraskande. Förutom att det kan vara en fråga om vana och att man har kommit över en form av tröskel, vet vi att elbilar är något vanligare i och omkring städer där avstånden är kortare. Detta minskar så klart risken för situationer där räckvidden blir ett problem.

Men en fjärdedel av svenskarna (25 %) anser att en räckvidd på 50 mil inte är tillräcklig. För dem krävs det 60 mil eller mer för att det ska vara acceptabelt. Det är en liten ökning mot när undersökningen gjordes senast (24 %).

– Trots betydande framsteg inom laddinfrastruktur och teknik är räckvidden fortfarande en begränsning som avskräcker många från att överväga en elbil. Ett orosmoment är även den tid det tar att snabbladda, där en väntetid på upp till en timme kan upplevas som både besvärlig och tidskrävande för många bilister. Vidare är de elbilar som erbjuder en räckvidd över 60 mil på en enda laddning oftast högt prissatta och inte tillgängliga för alla.

* Räckvidden som anges följer WLTP-standarden. Enligt denna standard mäts räckvidden vid en genomsnittshastighet av 46,5 km/h i sommartemperatur från full laddning till tomt batteri. Det är viktigt att notera att den faktiska räckvidden kan variera i verklig trafik och under olika förhållanden. I praktiken kan många elbilar ha en räckvidd som är 10-20 % kortare än vad WLTP-standarden anger.

Fråga: Vilken är den lägsta/kortaste räckvidden du tycker är acceptabel för en elbil?

(Resultat 2021)

100 km, 0 % (1 %)
200 km, 4 % (6 %)
300 km, 13 % (12 %)
400 km, 17 % (15 %)
500 km, 24 % (24 %)
600 km, 11 % (10 %)
700 km, 6 % (6 %)
800 km, 3 % (3 %)
900 km, 1% (1 %)
1000 km eller längre, 4 % (5 %)
Vet ej, 18 % (16 %)

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Media webbpanel (Sifopanelen) under perioden 4–8 januari 2024. Totalt intervjuades 1316 personer i åldern 18-79 år, varav 1055 med tillgång till bil. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Medias webbpanel (Sifopanelen). 


Ämnen


Kvdbil är en av Sveriges största marknadsplatser för bilaffärer. Våra kunder är företag, myndigheter och privatpersoner. Vi testar, värderar och beskriver grundligt alla objekt innan vi lägger upp dem till försäljning på kvd.se. I Kvd-koncernen ingår även Sveriges ledande bilvärderingsbolag Bilpriser med värderingsportalen bilpriser.se.

Kontakter

Robert Sjölin

Robert Sjölin

Presskontakt Presskontakt +46 (0)704939757

En enklare affär

Kvdbil är en av Sveriges största marknadsplatser för bilaffärer. Våra kunder är företag, myndigheter och privatpersoner. Vi testar, värderar och beskriver grundligt alla objekt innan vi lägger upp dem till försäljning på kvd.se. I Kvd-koncernen ingår även Sveriges ledande bilvärderingsbolag Bilpriser med värderingsportalen bilpriser.se.