Pressmeddelande -

Första spadtaget för Kvillebäcken

Pionjärprojektet Kvillebäcken innebär en helt ny stadsdel i Göteborg med 1600 nya lägenheter. Idag har första spadtaget tagits och hösten 2010 inleds byggandet. Det blir en levande och hållbar stadsdel där mötet mellan människor är viktigt och där invånarna kan leva klimatsmart. Allt endast 6 minuter från Brunnsparken med spårvagn.

Kvillebäcken kommer att erbjuda ett avslappnat stadsliv med levande gator och torg. En stadsdel som välkomnar en mångfald av människor för att skapa en blandstad där mötet mellan olika sociala grupper är viktigt. Det blir ett tättbebyggt område med innerstads-karaktär. Inspiration hämtas från den centrala kvartersstaden som fi nns i exempelvis Köpenhamn, London eller Paris.

Totalt byggs det 1600 lägenheter, 75 % av lägenheterna blir bostadsrätter och 25 % blir hyresrätter. Byggstarten är hösten 2010. Första infl ytt planeras ske under 2012 och om 7-8 år ska hela Kvillebäcken att vara färdigt. Stadsdelens utseende blir en blandning mellan höga och låga hus, olika färger, material och stilar. Lägenheterna variera i stil och planlösning från hus till hus. Vägar varieras med små gränder, breda gator, torg och promenadvägar. För avkoppling, lek och picknick fi nns det gårdar med träd och växter, parker och ett stort grönområde i östra delen av området. Restauranger, caféer, butiker och marknader erbjuder handel och nöje.

För den miljömedvetne

Kvillebäcken är det första området som byggs utifrån Göteborgs stads nya och tuffa miljökrav. Det innebär minskad klimatpåverkan under byggandet och i bostäderna när de står klara. Kvillebäcken planeras även så att invånarna kan leva klimatsmart. Genom att ha bostäder, arbete, service och handel på samma yta till minskas behovet av bilen. Kollektivtrafi ken tar dig till Brunnsparken på 6 minuter och bredvid Kvillebäcken ligger även Backaplan som är en av Göteborgs största köpcentrum, som det fi nns planer på förnyelse och utveckling av.

En lycklig vann lägenhet

Under första spadtaget hölls en tävling i samarbete med Rivstart på Bandit radio 104,8 och TV6. Förstapriset var en lägenhet i den nya stadsdelen till ett fördelaktigt pris, 104,8 kr i månader i ett år. 50 personer deltog i tävlingen som gick ut på att hämta sand med en spade och samla i en hink. Johan Olsson, en sjökaptens student på Lindolmen som är född och uppvuxen på Hisingen, tog hem förstapriset.

För mer information, kontakta:

Johan Ekman, Älvstranden Utveckling, telefon 0706-95 96 10

johan.ekman@alvstranden.goteborg.se

Läs mer på www.kvillebäcken.se

Fakta:

Nya Kvillebäcken byggs av ett byggkonsortium bestående av Derome, HSB Göteborg, Ivar Kjellberg, NCC, Veidekke, Wallenstam och Älvstranden utveckling.

Uppbyggnaden av Kvillebäcken kommer ske i fyra olika etapper. Tre bostadsetapper och en verksamhetsetapp.

1) Första etappen byggs på bostäder i norra delen av Kvillebäcken mot färgfabriksgatan.

2) I andra etappen byggs lägenheter väster om Gustaf Dalénsgatan och två kvarter i mitten av Kvillebäcken.

3) I tredje etappen byggs resterande bostäder i södra och östra delen av Kvillebäcken.

I verksamhetsetappen byggs verksamhetslokaler upp mot Hjalmar Brantingsgatan och ska vara stomresta inför infl yttningen av lägenheterna i etapp två. Detta för att fungera som en bullervall.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • grävartävling
  • kvillebäcken
  • första spadtaget

Om Kvillebäcken

I Kvillebäcken i Göteborg byggs 1 600 bostäder, kvartersbutiker och caféer av ett byggkonsortium bestående av Derome, HSB, Ivar Kjellberg, NCC, Veidekke, Wallenstam och Älvstranden Utveckling. Kvillebäcken utgör den första etappen av förnyelsen av Backaplansområdet, med målsättningen att skapa en attraktiv stad. I Kvillebäcken befinner man sig mitt i storstadens breda utbud av arbete, handel och kultur. Området utformas med utgångspunkt att skapa en skön atmosfär av avspänt stadsliv.