Gå direkt till innehåll
Försvarsminister Karin Enström uppvaktas om kvinnors säkerhet i Afghanistan

Pressmeddelande -

Försvarsminister Karin Enström uppvaktas om kvinnors säkerhet i Afghanistan

Säkerhetssituationen för kvinnor i Afghanistan har försämrats de senaste åren. Bland kvinnorättsaktivister finns det idag en stor oro för framtiden efter det internationella trupptillbakadragandet 2014. Sverige behöver stärka kvinnornas ställning och säkra deras inflytande i den afghanska fredsprocessen. För detta krävs långsiktiga, riktade insatser.

Idag uppvaktar representanter från Kvinna till Kvinna, Operation 1325, Svenska Afghanistankommittén samt ENNA, ett nätverk för europeiska organisationer verksamma i Afghanistan, försvarsminister Karin Enström. Syftet med mötet är att diskutera vilka insatser som måste göras för att stärka kvinnors säkerhet och möjligheter att delta i fredsprocessen i Afghanistan.

Frågor som kommer att tas upp med Karin Enström är bland annat Sveriges implementering av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Sverige har antagit en nationell handlingsplan för genomförandet av resolutionen, som bland annat kräver kvinnors lika deltagande i fredsprocesser. Men rapporten Missing the Target (nov 2012) visar att handlingsplanen inte har genomförts i Afghanistan. Rapporten pekar på att kvinnors roll i det afghanska samhället är en av kärnfrågorna i konflikten.  Sverige ska satsa miljardbelopp på Afghanistan de kommande åren, och för att nå resultat med de svenska insatserna behövs en särskild plan för arbetet med kvinnors rättigheter i Afghanistan. Detta bör Karin Enström prioritera.

Kvinna till Kvinna, Operation 1325 och Svenska Afghanistankommittén
har tillsammans tagit fram rapporten Missing the Target som innehåller
den hittills största studien som gjorts på Sveriges insatser för genomförandet
av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 i Afghanistan.


 

Ämnen

Kategorier


Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att kvinnors makt och inflytande ska öka. Kvinna till Kvinna samarbetar med kvinnoorganisationer på Balkan, i Mellanöstern, södra Kaukasien, Liberia och Demokratiska Republiken Kongo. Kvinna till Kvinna fick Right Livelihood priset 2002 för sitt framgångsrika stöd till kvinnors freds- och försoningsarbete. Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna pg 90 18 00 - 3

Presskontakt

Anna-Carin Hall

Anna-Carin Hall

Presskontakt Pressansvarig 0733-609125

En av världens främsta kvinnorättsorganisationer

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.