Gå direkt till innehåll
Ny rapport: Fredsprocesser fortfarande männens arena

Pressmeddelande -

Ny rapport: Fredsprocesser fortfarande männens arena

Smutskastning, hot och korruption hindrar kvinnor i konflikthärjade regioner att delta i fredsprocesser på lika villkor som män. Det visar Kvinna till Kvinnas rapport Equal Power – Lasting Peace som presenteras idag. En del av problemet är att det internationella samfundet utser en påfallande majoritet män till ledande positioner i fredsinsatser.

Equal Power – Lasting Peace bygger på fältstudier i Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Irak, DR Kongo och Liberia. Trots att länderna och konflikterna skiljer sig åt är mönstren slående lika. I alla regionerna spelar kvinnor och kvinnoorganisationer en viktig roll när det gäller att lösa konflikter i lokalsamhällena och få vardagen att fungera. Men när det är dags för formella beslut om fred och återuppbyggnad stängs dörrarna. Det går tvärs emot FN:s säkerhets rådsresolution 1325 som framhåller att kvinnor måste delta på samma villkor som män om freden ska bli hållbar. Kvinnor stängs ute såväl inom internationella insatser och förhandlingsteam som på nationell nivå. Equal Power – Lasting Peace visar att mycket litet har hänt på de tolv år som har gått sedan resolution 1325 antogs.

– Fredsprocesser som utestänger halva befolkningen är ofullkomliga. Det handlar inte bara om att kvinnors behov och erfarenheter osynliggörs utan också om att freden förankras sämre och blir mindre hållbar, säger Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna.

Equal Power – Lasting Peace kartläggning visar att de vanligaste hinder som kvinnor möter är:

• Diskriminerande lagar och patriarkala normer

• Ryktesspridning och hot mot kvinnoaktivister

• Våld, inklusive sexuellt våld

• Fattigdom och korruption

• Ignorans från det internationella samfundet

– Liksom inom övriga politikområden, behöver den manliga dominansen inom freds- och säkerhetsområdet luckras upp, och fler röster och perspektiv höras. Det är både en fråga om demokrati och om att få till stånd mer hållbara fredsprocesser. Ett viktigt steg är att Sverige driver på för att fler kvinnor utses till viktiga positioner inom EU och FN. Hur kan annars det internationella samfundet med trovärdighet hävda att jämställdhet är viktigt? säger Lena Ag.

Exempel på representationen av kvinnor och män på viktiga poster som rör fred och säkerhet:

• Vid de 24 största fredsförhandlingarna sedan 1992 har endast 8 procent av förhandlarna och 3 procent av medlarna varit kvinnor

• FN har aldrig utsett en kvinnlig chefsmedlare.

• 89 procent av FN:s särskilda representanter och sändebud är män.

• 84 procent av FN:s fredsbevarande insatser leds av män.

• 84 procent av medlemsländernas FN-ambassadörer är män.

• Ingen kvinna leder EU:s CSDP-insatser (insatser inom ramen för EU:s gemensamma försvars- och säkerhetspolitik).

• Två av EU:s tio särskilda representanter är kvinnor.

Relaterade länkar

Ämnen


Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att kvinnors makt och inflytande ska öka. Kvinna till Kvinna samarbetar med kvinnoorganisationer på Balkan, i Mellanöstern, södra Kaukasien, Liberia och Demokratiska Republiken Kongo. Kvinna till Kvinna fick Right Livelihood priset 2002 för sitt framgångsrika stöd till kvinnors freds- och försoningsarbete. Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna pg 90 18 00 - 3

Kontakter

Anna-Carin Hall

Anna-Carin Hall

Presskontakt Pressansvarig 0733-609125

En av världens främsta kvinnorättsorganisationer

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.