Gå direkt till innehåll
Rapporten "A right not A gift" visar att resolution 1325 inte räcker som verktyg för kvinnors fredsbyggande.
Rapporten "A right not A gift" visar att resolution 1325 inte räcker som verktyg för kvinnors fredsbyggande.

Pressmeddelande -

Ny rapport visar att säkerhetsrådets arbete med kvinnor, fred och säkerhet inte räcker till på långa vägar

20 år har gått sedan FN:s säkerhetsråd antog resolution 1325, som för första gången adresserade kvinnors roll i konflikter och fredsarbete. Sedan dess har FN, EU och andra regionala organisationer och många medlemsstater inklusive Sverige lagt stor kraft på att förbättra genusperspektivet på sitt freds- och säkerhetsarbete och ofta hänvisat till resolution 1325. Men har två decennier av arbete med att stärka kvinnor, fred och säkerhetsarbetet gjort någon skillnad i verkligheten, för de kvinnor som försöker bygga fred i sina samhällen?

I Kvinna till Kvinnas nya rapport ”A Right Not A gift” intervjuas 91 kvinnorättsförsvarare från Syrien, Irak, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina och Ukraina om hur de har omsatt 1325 i praktiken och vad de anser behövs ytterligare för att nå förändring.

Å ena sidan visar rapporten att säkerhetsrådsresolutionen 1325 verkligen har gjort skillnad och spelar roll för kvinnor som bygger fred i länder av krig och konflikt. Kvinnor har använt resolutionen för att öka medvetenheten och stödet för jämställdhet och kvinnors rättigheter, och inte minst har den bidragit till att stärka kvinnor i deras övertygelse om att de har rätt till en röst och en plats vid förhandlingsbordet.

Men rapporten visar också att centrala faktorer som påverkar kvinnors rättigheter och möjlighet till lika deltagande i samhället saknas när ”kvinnor, fred och säkerhet” ska bli verkstad. Detta har lett till en tandlös agenda som inte på djupet tar itu med grundorsakerna till konflikter och kränkningar av kvinnors rättigheter.

En sådan är den grundläggande ekonomiska diskriminering som kvinnor utsätts för. Vi ser nu i coronakrisens spår hur kvinnor drabbas hårdare för att de är fattigare från början, vilket gör dem mer sårbara. Samma mönster märks med ekonomin i konfliktländer, där diskrimineringen mot kvinnor som bland annat kan innebära att de inte har samma rätt att äga mark och egendom, leder till en stor utsatthet när samhällen och ekonomier bryter samman på grund av krig. Kvinnors brist på ekonomisk makt, i tillägg till korruption, är ett grundläggande hinder för att skydda kvinnor från våld och för att kvinnor ska kunna delta på lika villkor.

Ett annat förbisett område är den komplexa roll som kvinnor spelar i relation till våldsam extremism. Kvinnor är både utsatta för denna typ av våld på ett specifikt sätt för att de är kvinnor, men de fredsbyggare vi pratat med gör också ett unikt arbete för att stävja våldet och minska radikaliseringen till våldsam extremism i sina samhällen. Idag får de inte det erkännande de förtjänar för detta arbete, utan kan tvärtom hindras utföra det på grund av att auktoritära regeringar använder ”anti-terrorism”-lagstiftning för att slå ner på sitt eget civilsamhälle och människorättsaktivister. Detta måste adresseras för att ”Kvinnor, Fred och Säkerhetsagendan” ska spela roll för kvinnor som bygger fred på marken.

I samband med att rapporten släpps idag 11 maj arrangerar Kvinna till Kvinna, tillsammans med International Alert, SIPRI och svenska UD en högnivåpanel om kvinnors fredsarbete. Deltar gör bland annat statssekreterare Per Olsson Fridh, liberianska Nobelpristagaren Leymah Gwobee, och UN Women’s biträdande chef Åsa Regnér.

Tid: Mån 11 maj kl 15.15. Eventet hålls på engelska. Följ det här: https://www.youtube.com/watch?v=OMjnAfdo0OQ&feature=youtu.be

Ladda ner rapporten (engelska) här: https://kvinnatillkvinna.org/wp-content/uploads/2020/05/A-Right-Not-A-Gift.pdf

För mer information, kontakta Klara Backman, rapportredaktör, 073-950 03 18 

Relaterade länkar

Ämnen


Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konfliktdrabbade områden. Kvinna till Kvinna samarbetar med kvinnoorganisationer på Balkan, i Mellanöstern, södra Kaukasien, Liberia, Rwanda och Demokratiska Republiken Kongo. Kvinna till Kvinna fick Right Livelihoodpriset 2002 för sitt framgångsrika stöd till kvinnors freds- och försoningsarbete. Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna pg 90 18 00 - 3

Presskontakt

Anna-Carin Hall

Anna-Carin Hall

Presskontakt Pressansvarig 0733-609125

Relaterat material

En av världens främsta kvinnorättsorganisationer

Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konfliktdrabbade områden. Kvinna till Kvinna samarbetar med kvinnoorganisationer på Balkan, i Mellanöstern, södra Kaukasien, Liberia, Rwanda och Demokratiska Republiken Kongo. Kvinna till Kvinna fick Right Livelihoodpriset 2002 för sitt framgångsrika stöd till kvinnors freds- och försoningsarbete.