XIST INBJUDER ER till föreläsningar i seminarieform

Tid 12 Maj 2008 13:00 – 17:00

Plats Skandiasalen, Sveavägen 44, Stockholm

Vi börjar Inspirationsdagen 13.00 med en kort presentation av Xist samt en inledning om innehåll och en tidsplan. Alla pass är på 30-minuter med bensträckarpauser med jämna mellanrum. Valbara workshops! Ni kommer att under dagen kunna välja att delta i två workshops utav följande inriktningar: - Förebyggande arbete för att främja ungas psykiska hälsa - Metodutveckling av verksamhet - Ungdomsperspektiv - Arbete med kill- och tjejgrupper. ...där projektledare från Xist kommer dela med sig av och diskutera utifrån sina erfarenheter av sådant arbete. Dagen avslutas 17.00 efter frågepanelen med oss och de unga vuxna som också kommer att delta. ANMÄLAN Datum: 2008-05 -12 Tid: 13.00 - 17.00 Konferensen är gratis men en avgift om 500 kr tas ut vid utebliven närvaro Lokal: Skandiasalen, Sveavägen 44, Stockholm Föranmälan krävs senast 30 april via mail till: xist@kvinnoforum.se Ange: De anmäldas namn, arbetsplats och telefonnummer. Bekräftelse av er anmälan sker via mail, efter anmälningstiden gått ut. Vill du veta mer om Xists verksamheter, gå in på: www.kvinnoforum.se och/eller www.xist.nu

Relaterat innehåll