Pressmeddelande -

Hedersförtryckta systrar misshandlades när socialcheferna bråkade om ansvaret

Den 5 juli 2021 berättade Sydsvenskan om två systrar som varit utsatta för hedersrelaterat våld i många år. När de sökte hjälp hos Malmö Stad fick de vänta i dagar innan den kom. Anledningen – två stadsdelsområden inom socialtjänsten i Malmö Stad kunde inte komma överens om vems ansvar det var att hjälpa systrarna.

“Bråket började alltså mellan socialstjänsthandläggare på Öster och Söder, fortsatte mellan deras respektive sektionschefer och fick ingen lösning när deras enhetschefer kopplades in. För de tyckte att sektionscheferna kunde lösa saken. Under de fem dagar som cheferna tvistade om vem som borde ta ansvar blev situationen allt farligare för systrarna i lägenheten.” - Jens Mikkelsen, Sydsvenskan 5 juli 2021.

Vi idéburna organisationer i Malmö som arbetar mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation tog den här nyheten med bestörtning. Behoven hos människor som behöver hjälp måste gå före allt annat!

Vi tar människors utsatthet och våld i nära relationer på allvar. Därför har vi skickat in en skrivelse till Malmö stad där vi kräver att de gör detsamma.

Skrivelse från RFSL Rådgivningen Skåne, Kvinnojouren Öresund, Malmö Kvinnojour, Femcenter kvinnojour och Trans- och tjejjouren i Malmö

Det är med bestörtning vi har tagit del av uppgifterna kring Malmö stads hantering av de två systrarna utsatta för hedersrelaterat våld, Sydsvenskan 5/7. Vi idéburna organisationer som arbetar mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation har länge samarbetat med Malmö stad i syfte att förbättra situationen för våldsutsatta. Vi har deltagit i arbetet med planen Fri från våld, suttit i dialogmöten med politiker och tjänstemän och delgett Forum för demokrati och mänskliga rättigheter de våldsutsattas erfarenheter och behov. Allt i syfte att förbättra situationen för våldsutsatta och bidra till stadens arbete. 

Vi tar människors utsatthet, samarbetet med staden samt era uttalanden kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation på allvar. Vi kräver att ni gör detsamma och lever upp till de fastslagna målsättningarna och ser över socialtjänstens arbete i syfte att ge det stöd och skydd som Malmöbor har rätt till. 

Vi kräver att Malmö stad följer Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter om våld i nära relationer, gör rättssäkra individuella bedömningar, lever upp till uppsatta mål för att skydda och stötta våldsutsatta, ser till att insatserna ges skyndsamt och med god kvalitet, ökar kompetensen kring våld i nära relation, ser över interna processer och rutiner, och framför allt kommer ihåg att ert agerande påverkar människor som inte är reducerbara till budgetposter.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Juridik

Kategorier

  • kvinnojour
  • skrivelse
  • socialstyrelsen
  • hedersrelaterat våld och förtryck
  • malmö

Regioner

  • Skåne

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund utgör livsviktiga lågtröskelverksamheter som i mer än 15år utan vinstsyfte erbjudit kvalificerat stöd, omsorg och skydd - kostnadsfritt och anonymt - för våldsutsattakvinnor, barn och ungdomar. Våra kuratorer är experter på våldets mångfald, orsak och verkan, och besitter flera års erfarenhet av att ge professionellt stöd till individer och familjer utsatta eller i risk att utsättas för mäns våld eller våld i nära relation. Vi erbjuder stödsamtal på telefon, chatt, mail och inbokade besök och talar svenska, engelska, danska och arabiska.

Presskontakt

Sara Paulsdotter Hellberg

Presskontakt Verksamhetschef 072-55 66 019