Pressmeddelande -

Kvinnojouren Öresund stödchattar på kvällstid

Vi vet att vi behövs mer än på kontorstider. Därför öppnar vi nu vår stödchatt på kvällar, dit våldsutsatta kvinnor från hela Sverige kan vända sig för stöd och rådgivning.

Det kan ibland vara lättare att skriva än att ringa, speciellt när en ska ta steget och berätta om sin situation för första gången. Till stödchatten kan kvinnor, som blir utsatta för någon form av våld eller som behöver hjälp att bearbeta tidigare våld, vända sig. Även anhöriga kan kontakta oss för råd och stöd.

Vi har tystnadsplikt och i chatten kan den stödsökande vara helt anonym.

Stödchatten är öppen onsdagar kl 18-20.30.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Skola

Kategorier

 • sexuellt våld
 • sverige
 • våld
 • hedersrelaterat våld och förtryck
 • kvinnor
 • samtal
 • stödsamtal
 • kurator
 • rikstäckande
 • stöd

Regioner

 • Skåne

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund utgör livsviktiga lågtröskelverksamheter som i mer än 15år utan vinstsyfte erbjudit kvalificerat stöd, omsorg och skydd - kostnadsfritt och anonymt - för våldsutsattakvinnor, barn och ungdomar. Våra kuratorer är experter på våldets mångfald, orsak och verkan, och besitterflera års erfarenhet av att ge professionellt stöd till individer och familjer utsatta eller i risk att utsättas förmäns våld eller våld i nära relation. Vi erbjuder stödsamtal på telefon, chatt, mail och inbokade besök och talar svenska, engelska, danska och arabiska.

Kontakter

Sara Paulsdotter Hellberg

Presskontakt Verksamhetschef 072-55 66 019

Relaterat innehåll