Gå direkt till innehåll
Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Blogginlägg -

Det är svårt att sia, i synnerhet om framtiden

Det är svårt att sia, i synnerhet om framtiden. Bara att hålla med - eller hur? Men kanske att det för just vår bransch, den värmepumpande teknikens bransch, just nu är något lättare att sia om framtiden. I alla fall för de närmaste åren, för mycket av det som kommer påverka vår bransch i närtid är redan till stora delar känt.

F-gasförordningen och dess konsekvenser är väl kända. Eller borde i alla fall vara det för de flesta av oss. Med den följer alla frågor kring köldmedier, gamla, nya och ny-gamla. Så sakteliga börjar nu marknaden sätta sig och antalet långsiktiga alternativ ”konsolideras” till några få, eller i alla fall färre.

Intensiv forskning pågår kring minimering av köldmediefyllningar och därmed ökade möjligheter för brandfarliga alternativ. Den utveckling som nu pågår bort från miljöpåverkande tekniska lösningar kommer fortsätta flera år framöver.

Vår önskan, och våra möjligheter (ekonomiskt och tekniskt) till enklare, behagligare och mer komfortabla liv kommer förstärkas och fortsatt ge näring till vår bransch. Högre krav ställs på drägligt klimat i bostäder, kontor och lokaler. Mer färdigmat och halvfabrikat kommer säljas i livsmedelsbutikerna. Och lägre acceptans för driftstörningar kommer finnas inom industrin, allt från rena produktionsanläggningar till sjukhus och vårdinrättningar. Med dagens i många fall ineffektiva tekniska lösningar och kapacitetsbrister kommer även här finnas ett stort och långsiktigt behov för kompetensen från vår bransch.

Och sist men absolut inte minst lär värmepumparnas glanstid fortsätta i oförminskad styrka. Nationellt boostad av ett ökat intresse för fastighetsvärmepumpar i kombination med utbytesmarknaden av redan installerade värmepumpar. Internationellt av det enkla skälet att värmepumpar är en grundförutsättning för att vi globalt ska nå tvågraders-målet.

Nemas problemas alltså. Bara luta sig tillbaks och åka vidare – in i framtiden. Eller?

Nja, kanske inte ändå. För i det okända finns så klart frågor som garanterat kommer påverka vår bransch. I alla fall på lite längre sikt. Hur vi kommer tackla dessa förändringens vindar beror som alltid på hur vi ser på dem. Vissa kommer bygga vindskydd, andra väderkvarnar. Givetvis hoppas jag att de allra flesta av er kommer bygga väderkvarnar. För ”framtiden är den enda tid i livet som går att påverka”, som någon klok person sagt någon gång. Det är alltså mycket upp till oss själva hur framtiden kommer gestalta sig. Så se till att ta vara på den, och utnyttja den i formen av möjligheter och inte hot.

Så vad är det då för frågetecken som hänger och dinglar där i framtiden? De jag ser, och tror kommer ha störst påverkan på vår bransch är följande frågor.

Hur kommer vi klara att förse världen med billiga, energieffektiva och hållbara klimatlösningar?

Ett klimat som ibland behöver kylas, och ibland värmas. Önskemålen och behoven av ett drägligt klimat kommer bara att öka. Här i Sverige, men framförallt i övriga världen. Ökat krav på livskvalitet, men också på hushållningen av våra naturresurser. I Sverige går i dagsläget så mycket som 20% av våra livsmedel till spillo, helt i onödan. I utvecklingsländerna är det än mer som förfars, i många fall på grund av bristande temperaturhantering. Givetvis en helt oacceptabelt hög nivå som skapar både miljöbelastning och mänskligt lidande. Men lösningarna på dessa problem måste ske på ett smart och hållbart sätt annars kommer det i sin tur göra att vi inte kommer nå klimatmålen. En utmaning och möjlighet som heter duga.

Hur kommer affärer göras i framtiden?

Kommer vi ha ett kund-leverantör förhållande så som idag? Troligen inte, eller i alla fall i mindre omfattning än nu. Kommer vi äga våra bilar, eller ”ropa av” en självkörande bil just då vi behöver transport?

Kommer vi äga våra värmepumpar, eller kommer vi abonnera på +21 graders inomhustemperatur?

Garanterat kommer det dyka upp helt okända affärsmodeller som över en natt förändrar hur vi gör affärer. Här gäller det verkligen att vara vaken. För vem vill bli framtidens ”Facit” eller ”Kodak”?

Hur kommer framtidens energisystem se ut?

Värmepump, solceller, elbil, lågtempererad fjärrvärme, vätgas? Ja, att vi kommer se nya konstellationer av energiproducenter och energibärare är nog de flesta överens om. Men hur kommer de samarbeta? Den utvecklingen blir verkligen intressant att följa. Eller förresten, att leda. För det är ju så att ”framtiden är den enda tid i livet som går att påverka”, eller hur?

I alla fall ser jag med spänning framtiden an, med alla de möjligheter den har att ge. För låt mig avsluta med ännu ett citat:

”Jag är mycket intresserad av framtiden för jag kommer tillbringa resten av mitt liv i den.”

Så sant som det var sagt.

Nyfikna och förhoppningsfulla framtidshälsningar,

Per Jonasson, VD

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen - Kyla och värme i förening

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Gustavslundsvägen 135
16751 Bromma
Sverige