Gå direkt till innehåll
Från vänster: Erik Persson, The Labyrinth, Gunilla Svantorp (S), Josefin Malmqvist (M), Anna Ljungdell, The Labyrint, Anne-Lee Bertenstam, SKVP, och Karin Heri, Malmö FFs Karriärakademi
Från vänster: Erik Persson, The Labyrinth, Gunilla Svantorp (S), Josefin Malmqvist (M), Anna Ljungdell, The Labyrint, Anne-Lee Bertenstam, SKVP, och Karin Heri, Malmö FFs Karriärakademi

Nyhet -

Fokus på kompetensförsörjning under SKVPs seminarium i Almedalen

SKVP tillsatte under våren Matchningskommissionen, som getts i uppdrag att utreda hur branschens kompetensförsörjning kan bli bättre. I samband med Almedalsveckan på Gotland genomförde Matchningskommissionen ett seminarium där preliminära analyser och slutsatser presenterades, bl.a. att kyl & värmepumpmontör blir en utbildning under gymnasiets El-program och att man skapar en nationell strategi för yrkesarbete.

- Kompetensförsörjningen är kyl- och värmepumpsbranschens viktigaste utmaning. Vi är en bransch som växer samtidigt som våra medlemmar vittnar om hur det blivit allt svårare att rekrytera. Något måste hända, vi har jobben och det finns många arbetslösa som med rätt utbildning skulle kunna arbeta i vår bransch. Att tillsätta detta arbete är vårt sätt att lösa den utmaningen, säger Anne-Lee Bertenstam, teknisk expert på SKVP och ordförande i Matchningskommissionen.

Matchningskommissionen granskar allt ifrån företagens rekryteringsbehov och hur de rekryterar, till vägarna in i yrket via utbildningssystemet och Arbetsförmedlingens uppdrag med att matcha arbetslösa med de jobb som finns på arbetsmarknaden. Under seminariet presenterades en rad viktiga preliminära slutsatser kring vilka utmaningar som behöver hanteras för att matchningen på arbetsmarknaden ska kunna bli bättre för branscher som kräver yrkesutbildning. Bland annat:

  • Attityden till yrkesutbildningar som 2a klassens utbildningar generellt
  • Myten att yrkesutbildningar är en återvändsgränd, medan högskoleförberedande program ger fler valmöjligheter
  • Behovet av yrkesutbildningar och att det görs satsningar på att fler människor ska få tillträde till dem

Med på seminariet medverkade utöver representanter för SKVP och Matchningskommissionen även Karin Heri från Malmö FFs Karriärakademi samt Gunilla Svantorp (S) ordförande i riksdagens utbildningsutskott och Josefin Malmqvist (M) från riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Ämnen

Presskontakt

Cecilia Branting

Cecilia Branting

Presskontakt Marknadsansvarig Marknad och kommunikation +46 (8) 512 549 53
Frida Brändström

Frida Brändström

Presskontakt Marknadsansvarig 08-512 549 54
Anders Mårtensson

Anders Mårtensson

Presskontakt VD Sverige +46 (0)8 512 549 63

Relaterat innehåll

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen - Kyla och värme i förening

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Gustavslundsvägen 135
16751 Bromma
Sverige