Gå direkt till innehåll
Bra start på året för värmepumpar

Pressmeddelande -

Bra start på året för värmepumpar

Försäljningen av värmepumpar steg under första kvartalet i år. Totalt var ökningen 6 % jämfört med samma kvartal i fjol. En nedgång i mars visar ändå att Rot-sänkningen påverkar marknaden.

Under första kvartalet 2016 såldes värmepumpar för totalt 1,2 miljarder kronor i Sverige, vilket är en ökning med 7 % jämfört med motsvarande kvartal 2015. Antalet sålda värmepumpar ökade med totalt 6 %.

Försäljning nedbrutet på olika produktslag:

Luft-vattenvärmepumpar +18 %
Frånluftvärmepumpar+10 %
Vätska-vattenvärmepumpar (=bergvärmepumpar)–1 %

- Fastighetsvärmepumpar har totalt ökat med 24 % och förklaringen till detta ligger i en fortsatt stark utveckling av byggsektorn. Vid småhusbyggen är det idag standard att sätta in en anpassad värmepumplösning för att reducera energiförbrukningen, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Försäljningen av bergvärmepumpar har gått ned med 1 % under första kvartalet. En faktor i det sammanhanget är antagligen det minskade Rot-avdraget.

- Vi ser en fortsatt stark utveckling för värmepumpar i Sverige. Samtidigt finns det mörka orosmoln på himlen. Siffrorna för mars månad pekar nedåt och en orsak till det är att Rot-avdraget minskats till 30 %. Risken är att den vikande trenden fortsätter när kostnaden för att installera bergvärme har ökat för vanliga konsumenter, säger Per Jonasson.

Värdet av försäljningen av luft-luftvärmepumpar finns inte medtaget i beräkningen.

För ytterligare information: Per Jonasson, 08-512 549 55

Ämnen

TaggarSvenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Presskontakt

Cecilia Branting

Cecilia Branting

Presskontakt Marknadsansvarig Marknad och kommunikation +46 (8) 512 549 53
Anders Mårtensson

Anders Mårtensson

Presskontakt VD Sverige +46 (0)8 512 549 63

Relaterade nyheter

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen - Kyla och värme i förening

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Gustavslundsvägen 135
16751 Bromma
Sverige