Gå direkt till innehåll
Energispaning 2013 blev en succé

Pressmeddelande -

Energispaning 2013 blev en succé

Igår, den 10 april, arrangerades Energispaning 2013 av Kyl & Värmepumpföretagen. Platsen var Courtyard by Marriott på Kungsholmen i Stockholm, och hit kom närmare 100 personer för att ta del av dagens seminarieprogram och mingel.

- Det är jättekul med en sådan uppslutning, säger Per Jonasson, vd för Kyl & Värmepumpföretagen. Av kommentarerna att döma så träffade vi också väldigt bra med innehåll och upplägg.

Bland deltagarna fanns så väl tillverkare, leverantörer, entreprenörer och en del slutbrukare.
- Spontant hade jag velat se en ännu större uppslutning från vårt eget led, det vill säga entreprenörer och installatörer, säger Per vidare. Vi måste få kunskapsinhämtning till en prioriterad fråga. Det är de nya idéerna och visionerna som vi ska leva på framöver, inte gårdagens. Sedan är också ett forum som Energispaning en fantastisk möjlighet till dialog mellan branschens alla led. Här kan man ta diskussionen och ställa frågorna, och få svaren. Det är tillsammans som vi ska göra framtidens systemlösningar effektivare, miljövänligare och bättre på alla sätt. Men då vi måste se till att entreprenören får en så bra position som möjligt, och ju mer kompetens och idéer vi kan erbjuda desto bättre blir utgångsläget.

Seminariepunkterna var indelade i två parallella huvudspår. Ett som utgick från geoenergilösningar "Hållbar kyla & vöärme" och ett som utgick ifrån livsmedelsbutiken "Framtidens butik". Bland föredragshållarna fanns representanter för beställare, branschorganisationer, entreprenörer och tillverkare.

Hur kan t ex geoenergi utnyttjas i mindre skala? Vilka fallgropar ska man se upp med när det gäller övervakning av butiker? Hur resonerar en av landets absolut största fastighetsbolag kring framtidens kyl- och värmesystem? Vilka köldmedier kommer att användas framöver?
- Det fanns många intressanta frågor och funderingar att ta med sig, saker som i högsta grad kommer att påverka var och ens vardag framöver, säger Per avslutningsvis. Jag vill även lyfta fram värdet av kontakter som knyts i samband med minglet vid lunch, fikapauser och middag. Och, inte minst de företag som fanns på plats och visade upp sina produkter för effektivare system. En väldigt lyckad mix, och en väldigt bra mötesplats.

Ämnen


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyl & Värmepumpföretagen är branschorganisationen för Sveriges kyl- och värmepumpentreprenörer.

Kyl & Värmepumpföretagen jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Presskontakt

Cecilia Branting

Cecilia Branting

Presskontakt Marknadsansvarig Marknad och kommunikation +46 (8) 512 549 53

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen - Kyla och värme i förening

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Gustavslundsvägen 135
16751 Bromma
Sverige