Gå direkt till innehåll
Fortsatt högt tryck på värmepumpar

Pressmeddelande -

Fortsatt högt tryck på värmepumpar

Under tredje kvartalet har försäljningen av värmepumpar ökat med 6 procent. Även ackumulerat sedan årets början är försäljningsökningen 6 procent. Det är luft-vattenvärmepumpar och frånluftvärmepumpar som gått framåt.

Under tredje kvartalet såldes värmepumpar i Sverige för totalt 1,9 miljarder kronor i Sverige. Det är en ökning med 1 procent jämfört med samma period förra året. Sammanlagt under årets tre första kvartal såldes värmepumpar till ett värde av 5,8 miljarder, det är en ökning med 9 procent jämfört med 2019.

Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar ökade under tredje kvartalet med 31 procent jämfört med samma period förra året. Den markanta ökningen kommer till största delen av organisk tillväxt, men även av att vi detta år har fler rapporterande företag som ger visst positivt bidrag, om än i mindre omfattning. Även försäljningen av frånluftvärmepumpar har ökat, + 20 procent. Däremot har försäljningen av bergvärmepumpar minskat under tredje kvartalet, - 14 procent.

- Precis som under andra kvartalet har branschen inte påverkats nämnvärt av coronapandemin, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Det är endast för segmentet bergvärmepumpar vi ser en nedgång, och om inget drastiskt inträffar finns inget som talar för att nuvarande trend kommer ändras under resten av året.

Försäljningen inom segmentet fastighetsvärmepumpar har minskat under tredje kvartalet med 17 procent. Ackumulerat under året har försäljningen ökat med 4 procent.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

  Q3 Ackumulerat
Totalt 6 % 6 %
Luft-vattenvärmepumpar 31 % 30 %
Frånluftsvärmepumpar 20 % 11 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -14 % -8%

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q3/ackumulerat:

  Villa Fastighet
Totalt 6 %/5 % -17 %/4 %
Luft-vattenvärmepumpar 31%/28%  
Frånluftsvärmepumpar 20 %/ 11%  
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -14 %/-9 %  


Alla jämförelser är med motsvarande period året innan.

För ytterligare information: Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, tel: 08-512 549 55, e-post: per.jonasson@skvp.se

Ämnen

TaggarSvenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Presskontakt

Relaterade nyheter

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen - Kyla och värme i förening

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Gustavslundsvägen 135
16751 Bromma
Sverige