Gå direkt till innehåll
Högtryck för värmepumpbranschen

Pressmeddelande -

Högtryck för värmepumpbranschen

Trots den rådande pandemin har försäljningen av värmepumpar totalt ökat med 29 procent under andra kvartalet. Ackumulerat sedan årets början är försäljningsökningen 18 procent. Det är en kraftig ökning inom alla försäljningssegment.

Under andra kvartalet såldes värmepumpar i Sverige för totalt 2,4 miljarder kronor i Sverige. Det är en ökning med 27 procent jämfört med samma period förra året. Sammanlagt under årets två första kvartal såldes värmepumpar till ett värde av 4,4 miljarder, det är en ökning med 15 procent jämfört med 2020. Även 2020 var ett bra år för värmepumpbranschen som inte visat någon stor påverkan av pandemin.

Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar ökade under andra kvartalet med 43 procent jämfört med samma period förra året. För frånluftvärmepumparna har försäljningen har ökat med 21 procent. Försäljningen av bergvärmepumpar (vätska-vattenvärmepumpar) som hade en nedgång under 2020 har under årets första två kvartal överträffat 2019 års försäljningssiffror och vi får gå tillbaka 10 år för att hitta lika höga försäljningssiffror som i år. Bergvärmepumparna ökade med 28 procent under Q2

Försäljningen inom segmentet fastighetsvärmepumpar ser vi en kraftig ökning under andra kvartalet, +27 procent.

- Första kvartalet visade på en tillbakagång för segmentet fastighetsvärmepumpar, men andra kvartalets siffror visar att det bara var en tillfällighet, säger Anders Mårtensson, VD på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Vi ser inga tecken på att detta är en tillfällighet, utan ser med tillförsikt fram emot hösten.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

Q2 Ackumulerat
Totalt 29 % 18 %
Luft-vattenvärmepumpar 43 % 16 %
Frånluftsvärmepumpar 28 % 13 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 29 % 18 %

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q2/ackumulerat:

Villa Fastighet
Totalt 29 %/27 % 20 %/3 %
Luft-vattenvärmepumpar 43 %/34 %
Frånluftsvärmepumpar 21 %/16 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 29 %/16 %


Alla jämförelser är med motsvarande period året innan.

För ytterligare information: Anders Mårtensson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, tel: 08-512 549 63, e-post: anders.martensson@skvp.se


Ämnen

KategorierSvenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Kontakter

Cecilia Branting

Cecilia Branting

Presskontakt Marknadsansvarig Marknad och kommunikation +46 (8) 512 549 53
Frida Brändström

Frida Brändström

Presskontakt Marknadsansvarig 08-512 549 54
Anders Mårtensson

Anders Mårtensson

Presskontakt VD Sverige +46 (0)8 512 549 63

Relaterat innehåll

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen - Kyla och värme i förening

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Gustavslundsvägen 135
16751 Bromma
Sverige