Gå direkt till innehåll
2018 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha ökat med drygt 5 procent jämfört med 2017.
2018 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha ökat med drygt 5 procent jämfört med 2017.

Pressmeddelande -

Positiv utveckling för kylinstallationer 2018

Vårens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts.  2018 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till strax över 9 miljarder kronor. Utfallet innebär en ökning med drygt 5 procent jämfört med 2017. 

Det var i första hand komfortkylans tillväxt som drev utvecklingen under förra året med en jämn fördelning mellan nyinstallationer och service. Prognosen för innevarande och nästa års utveckling är fortsatt positiv men signalerar samtidigt en viss avmattning i tillväxten. Totalt sett väntas kylinstallationsmarknaden växa med i genomsnitt 3 procent per år 2019 och 2020.

Regional utveckling

I region Stockholm var det komfortkyla som svarade för ökningen medan kommersiell kyla föll tillbaka. Efter två års nedgång inom kommersiell kyla väntas ett uppsving i år till följd av växande byggprojekt inom detaljhandeln. En liknande positiv effekt bör inträffa för komfortkyla under nästa år tack vare stigande investeringar inom privata och offentliga lokaler.

Den positiva trenden för de samlade kylinstallationerna i Västra Götaland höll i sig och totalt ökade marknadsvolymen med över 35 procent 2018. Starkast tillväxt skedde inom kommersiell kyla, tack vare en rekyl på 2017 års kraftiga nedgång. Ökningen väntas fortsätta även i år och därefter är det rimligt att förvänta sig en viss nedgång till följd av en försvagning av bygginvesteringarna inom relevanta sektorer.

Skånes totala kylinstallationsvolym 2018 föll med drygt 25 procent. Nedgången blev kraftigast inom kommersiell kyla. Prognosen indikerar en fortsatt nedgång 2019 inom såväl komfort- som kommersiell kyla, vilket baseras på en svag utveckling för bygginvesteringarna inom såväl handel och kontor som offentliga lokaler.

Utvecklingen för den samlade kylinstallationsvolymen i Sydsverige såg först ut att minska under förra året, baserat på första halvårets utveckling. Under hösten tog marknaden emellertid fart tack vare en stark utveckling på byggmarknaden. Totalt sett beräknas marknaden ha vuxit med knappt 15 procent och både komfort- och kommersiell kyla bidrog till tillväxten. Utvecklingen framöver förväntas bli ryckig med hänsyn till kraftiga svängningar på byggmarknaden. Totalt sett förväntas volymen växa med närmare 15 procent de kommande två åren.

Utfallet för den samlade kylinstallationsvolymen i Mellansverige blev bättre än förra årets prognos indikerade. Totalt sett beräknas marknadsvolymen ha vuxit med 20 procent och utvecklingen ser ut att ha varit något bättre inom kommersiell kyla. De kommande två åren bör marknaden svalna något och totalt sett spås volymen minska med omkring 3 procent till följd av en nedgång inom komfortkyla.

Utfallet för den samlade kylinstallationsvolymen i region Norrland 2018 slutade med en kraftig minskning med ca 20 procent. Det var den svaga marknaden inom kommersiell kyla som främst bidrog till det negativa utfallet. Framöver spås utvecklingen för totalmarknaden röra sig horisontellt. Kommersiell kyla bör emellertid få en svagare utveckling.

Rekryteringsläget

En jämförelse av det upplevda rekryteringsläget i januari i år med september 2018 visar på en viss återgång till ett något mindre akut läge. Fortfarande svarar dock omkring 8 av 10 tillfrågade att de anser det vara mycket svårt att hitta rätt sorts personal. Detta är en fortsatt mycket hög andel, men en viss nedgång sedan förra undersökningen för sex månader sedan då mätningen indikerade en andel på 90 procent. Fortsättningsvis är det rekryteringen av montörer som stöter på störst problem medan det är något lättare att hitta tjänstemän. Det är värt att notera att endast ett fåtal anser det lätt att rekrytera ledningspersonal eller montörer. 

Ämnen

KategorierSvenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Kontakter

Cecilia Branting

Cecilia Branting

Presskontakt Marknadsansvarig Marknad och kommunikation +46 (8) 512 549 53
Frida Brändström

Frida Brändström

Presskontakt Marknadsansvarig 08-512 549 54
Anders Mårtensson

Anders Mårtensson

Presskontakt VD Sverige +46 (0)8 512 549 63

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen - Kyla och värme i förening

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Gustavslundsvägen 135
16751 Bromma
Sverige