Gå direkt till innehåll
Ribban kan höjas från nära nollenergi- till plusenergihus

Pressmeddelande -

Ribban kan höjas från nära nollenergi- till plusenergihus

Med värmepumpar, solceller och smarta systemlösningar kan husen bli energiproducenter snarare än energikonsumenter. Det framgick under det seminarium som Svenska Kyl & Värmepumpföreningen höll den 3 juli under Almedalsveckan.

De nya reglerna för nära nollenergihus innebär i praktiken att alla hus som byggs i Sverige kommer att vara sådana inom en snar framtid. Ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt menar värmepumpsbranschen.

- De nya byggreglerna med krav på nollenergihus räcker inte om vi ska klara klimatmålen, vi både behöver och kan höja ribban ytterligare, sade Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, under seminariet döpt till ”Hur tar vi oss vidare från nära noll- till plusenergihus?"

Faktum är att värmepumpar i kombination med solceller och smarta systemlösningar kan förvandla en byggnad till energiproducent, det vill säga att huset levererar ett nettoöverskott av energi. En fråga som diskuterades under dagen var därför om de nya byggreglerna utgör ett hinder eller en möjlighet för detta.

- Här behövs rättvisa och teknikneutrala byggregler. Vi behöver också bra, rättvisa och enkla villkor för småskalig el- och värmehandel. Regler behöver ändras så att självkonsumtion av el- och värme blir skatte- och avgiftsfri, sade Anne-Lee Bertensam, från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Seminariet samlade cirka 40 deltagare. Bland de inbjudna talarna från såväl branschen som riksdagen och allmännyttan fanns en stor enighet om att alla tekniska förutsättningar vi behöver för att möjliggöra plusenergihus redan finns på plats. Det viktiga är att man vågar testa nya vägar och att inte låta regelverk utgöra hinder för viljan att ställa om till ett hållbart samhälle. Avslutningsvis underströks att branschen har ett ansvar att berätta för människor att denna möjlighet finns.

Medverkade på seminariet gjorde Per Jonasson, VD, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Anne-Lee Bertenstam, sektionsansvarig fastighetsvärmepumpar, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Johan Lindahl, Talesperson, Svensk Solenergi, Martin Forsén, Manager International Affairs, NIBE, Ola Johansson (C), Riksdagsledamot, Åsa Johansson (S), Kommunstyrelsens ordförande Hagfors.

Det finns idag mer än 1,4 miljoner värmepumpar installerade i Sverige. Installationen av alla dessa värmepumpar har varit en starkt bidragande orsak till att olja för uppvärmning idag knappt existerar längre. Detta har gjort att utsläppen av växthusgaser från bostadssektorn har minskat, enligt Naturvårdsverket med 91 procent sedan 1990.

Ämnen

KategorierSvenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Kontakter

Cecilia Branting

Cecilia Branting

Presskontakt Marknadsansvarig Marknad och kommunikation +46 (8) 512 549 53
Frida Brändström

Frida Brändström

Presskontakt Marknadsansvarig 08-512 549 54
Anders Mårtensson

Anders Mårtensson

Presskontakt VD Sverige +46 (0)8 512 549 63

Relaterat innehåll

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen - Kyla och värme i förening

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Gustavslundsvägen 135
16751 Bromma
Sverige