Gå direkt till innehåll
Uppvärmningsbranschen enad – Helt fossilbränslefri uppvärmning till 2030

Pressmeddelande -

Uppvärmningsbranschen enad – Helt fossilbränslefri uppvärmning till 2030

Under ett antal månader har aktörer från hela uppvärmningsbranschen samlats inom initiativet ”Fossilfritt Sverige” för att tillsammans komma fram till hur den svenska uppvärmningsmarknaden skall fortsätta utvecklas för att kunna bidra till Sveriges övergripande klimatmål. Idag överlämnades ”Färdplanen för fossilfri uppvärmning” till regeringen och arbetet blev därmed officiellt.

- Vi ser nu en förändring av spelplanen, där näringslivets branscher nu ligger före och driver på politikerna på vägen mot fossilfrihet. Färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft beskriver hur branscherna kan ställa om men också vilka krav de ställer på resten av samhället för att färdplanerna ska bli verklighet, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har varit en del av den grupp som tagit fram färdplanen och står bakom färdplanens vision, åtagande, uppmaningar och färdplanens viljeinriktning. För värmepumpbranschen innebär det en fortsatt stark teknikutveckling, inte minst när det gäller ett utökat användande av miljövänliga köldmedier.

-Vi är glada att vi tillsammans med resten av uppvärmningsbranschens aktörer kommit fram till en gemensam färdplan som tar oss till klimatneutralitet redan om 11 år. Även om färdplanen kommer att medföra varierande utmaningar för branschens olika aktörer är det mycket glädjande att vi tillsammans arbetar mot en gemensam vision.  Vi är övertygade om att det är möjligt att nå klimatneutralitet till 2030 och  vår bransch kommer att göra allt för att hedra våra åtaganden och att slutligen nå målet, säger Per Jonasson, VD, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Ämnen

KategorierSvenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Kontakter

Frida Brändström

Frida Brändström

Presskontakt Marknadsansvarig 08-512 549 54
Anders Mårtensson

Anders Mårtensson

Presskontakt VD Sverige +46 (0)8 512 549 63

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen - Kyla och värme i förening

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Gustavslundsvägen 135
16751 Bromma
Sverige