Gå direkt till innehåll
Värmepumpförsäljningen på en fortsatt hög nivå

Pressmeddelande -

Värmepumpförsäljningen på en fortsatt hög nivå

Första halvåret 2019 har försäljningen av värmepumpar totalt ökat med 3 procent. Tittat vi endast på andra kvartalet var försäljningsökningen 1 procent. Försäljningen har ökat inom segmenten luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar medan försäljningen av frånluftsvärmepumpar minskat under kvartalet.

Under andra kvartalet såldes värmepumpar i Sverige för totalt 1,7 miljarder kronor i Sverige. Det är en ökning med 1 procent jämfört med samma period förra året. Sammanlagt under årets två första kvartal såldes värmepumpar till ett värde av 3,4 miljarder, det är en ökning med 7 procent jämfört med 2018.

Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar ökade under andra kvartalet med 6 procent jämfört med samma period förra året. Trenden med minskad försäljning av frånluftsvärmepumpar har fortsatt även under andra kvartalet med en minskning 8 procent. Frånluftsvärmepumpar installeras främst i nya småhus och försäljning följer nybyggnadstakten av småhus ganska väl. Under andra kvartalet har försäljningen av bergvärmepumpar ökat med 6 procent.

- Branschen går mycket bra och de marknadssignaler vi sett under en tid håller fortsatt i sig. Utbytesmarknaden på villasidan börjar komma igång och vi ser en positiv trend inom detta segment framöver, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

Q2 Ackumulerat
Totalt 1 % 3 %
Luft-vattenvärmepumpar 6 % 10 %
Frånluftsvärmepumpar -8 % -11%
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 6 % 11 %
Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q2/ackumulerat:
Villa Fastighet
Totalt 1 %/2 % -10 %/7 %
Luft-vattenvärmepumpar 4%/8%
Frånluftsvärmepumpar -8 %/-9 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 7 %/11 %

Alla jämförelser är med motsvarande period året innan.

Ämnen

KategorierSvenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Presskontakt

Cecilia Branting

Cecilia Branting

Presskontakt Marknadsansvarig Marknad och kommunikation +46 (8) 512 549 53
Frida Brändström

Frida Brändström

Presskontakt Marknadsansvarig 08-512 549 54
Anders Mårtensson

Anders Mårtensson

Presskontakt VD Sverige +46 (0)8 512 549 63

Relaterat innehåll

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen - Kyla och värme i förening

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Gustavslundsvägen 135
16751 Bromma
Sverige