Gå direkt till innehåll
Värmepumpsbranschen fortsätter växa trots stora utmaningar

Pressmeddelande -

Värmepumpsbranschen fortsätter växa trots stora utmaningar

Under 2022 ökade försäljningen av värmepumpar totalt sett på den svenska marknaden. Störst försäljningsökning under helåret kunde noteras för bergvärmepumpar tätt följt av luft/vattenvärmepumpar. Den stora drivkraften kan antas vara de höga energipriserna och den energiomställning som just nu präglar inte bara Sverige utan hela EU.

Det har varit ett hektiskt år för den svenska kyl- och värmepumpsbranschen med en enorm efterfrågan på värmepumpar, såväl för tillverkare och leverantörer som för installatörer. Därtill har branschen fått hantera längre leveranstider i samtliga led till följd av både den höga efterfrågan och bristen på komponenter.

- Vi ser en stark bransch som vi på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen känner en stor stolthet över, säger Anders Mårtensson, vd för branschorganisationen. Inte bara försäljningsmässigt utan även ur perspektivet att våra medlemmar möter utmaningarna och löser dem.

En stor drivkraft under 2022 har så klart varit de skenande energipriserna och behovet av att ställa om energisystemet inom EU.

- Fler får upp ögonen för värmepumpen som erbjuder ett mycket bra sätt att sänka sina energikostnader, fortsätter Anders Mårtensson. Vi ser många initiativ på EU-nivå som pekar på värmepumpar som en stor del av lösningen för Europas energidilemma. Initiativ som ”REPowerEU” och ”Fit for 55” är exempel på det. Den starka tilltron till branschen visar sig också genom de investeringar som sker i Europa och i Sverige för att öka leveranskapaciteten.

Branschen kan också anställa fler kyl- och värmepumpstekniker om de bara fanns.

- Initiativet ”European Year of Skills 2023” har just startat och det kommer under året att vara ett ökat fokus på att höja kunskapen inom den gröna tekniken och den digitala omställningen, säger Anders. Det är nu viktigt att utbildningssystemet och aktörer på marknaden tillsammans tar sig an denna utmaning. Vi behöver växla upp och få ut fler kompetenta medarbetare. Kyl- och värmepumpsbranschen har stor potential att ytterligare bidra i den gröna omställningen.

Trots utmaningarna är sista kvartalet starkt, med en uppgång av bergvärme på 30 procent och luft/vatten upp 12 procent. Minskningen av försäljningen för frånluftsvärmepumpar hör högst troligen samman med det minskade bostadsbyggandet.

- Höga och osäkra energipriser gör att värmepumpar är en bra investering för att sänka sina energikostnader. Om vi tar med i beräkningen att andelen värmepumpar som ersätter äldre värmepumpar ökar så finns det all anledning att tro att efterfrågan fortsätter och ökar.

Försäljningen (antal) uppdelad på olika produktslag:

Q4 Helår
Luft – vattenvärmepumpar +12% +7%
Frånluftsvärmepumpar -10% -10%
Vätska-vattenvärmepumpar(bergvärmepumpar) +30% +10%
Totalt +12% +3%

Försäljningen (antal) uppdelad på villa och fastighet, Q4/helår:

Villa Q4 Fastighet Q4 Villa Helår Fastighet Helår
Luft – vattenvärmepumpar +11% +18% +8% -0,5%
Frånluftsvärmepumpar -10% -100% -10% -100%
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) +31% +13% +11% +1,5%
Totalt +12% +14% +3% -2%

(Alla jämförelser är med motsvarande tidsperiod föregående år)

Ämnen

KategorierSvenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Kontakter

Anders Mårtensson

Anders Mårtensson

Presskontakt VD Sverige +46 (0)8 512 549 63

Relaterat innehåll

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen - Kyla och värme i förening

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Gustavslundsvägen 135
16751 Bromma
Sverige