Pressmeddelande -

Läckeby Water Group bygger ut och renar vatten vid pappersbruk i Polen

Läckeby Water och divisionen Purac har fått en order från pappersbruket Arctic Paper i Polen. Bruket ska öka sin produktion med cirka 50 procent och man har fått beviljade medel från EU för en utbyggnad som renar vattnet mer än EU-standarden kräver. Ordervärdet är drygt 7 miljoner kronor av en total investering på cirka 30 miljoner kronor och innehåller en leverans av process- och nyckelutrusning till uppgradering av befintlig process till en BAS-process (Biofilm Activated Sludge). Man kommer att behålla den befintliga renings­anläggningen som Läckeby Water levererade redan 1999 och som var den första biologiska renings­anläggningen i form av en FlooBed (MBBR) och slamavskiljning i en DAF. Pappersbruket Arctic Paper är svenskägt och ligger i Kostrzyn vid floden Oder på gränsen mot Tyskland. Utrustningen ska levereras under september 2007 och reningsanlägg­ningen kommer att tas i drift i maj nästa år. Purac har flera viktiga referensobjekt som byggts med samma typ av process, exempelvis Stendal, Södra Cell Värö och Stora Enso Kvarnsveden. Purac har sedan tidigare flertalet kommunala referenser i Polen. Läckeby Water har under 1990-talet också levererat ett 20-tal industri­projekt i Polen och denna nysatsning på industrikunder har nu resulterat i ännu en viktig referens­anläggning. - Det är roligt att få bidra till en renare miljö och nysatsningen är ett genombrott på en geografisk marknad som vi prioriterar, säger Martin Hagbyhn, koncernchef för Läckeby Water Group. För information kontakta: Martin Hagbyhn, koncernchef, Läckeby Water Group, mobil: 0708-39 40 70, martin.hagbyhn@lackebywater.se Läckeby Water AB i Kalmar köpte i december 2003 Purac AB av det engelska bolaget Anglian Water och bildade Läckeby Water Group, som bygger anläggningar för vatten- och avloppsrening samt producerar biogas ur organiskt avfall. Man utvecklar och tillverkar komponenter till anläggningarna i egna verkstäder. Internationellt tillhör Läckeby Water Group en av de tio största inom vattenrening med 190 anställda, i tio länder, i tre världsdelar och omsätter drygt en halv miljard kronor. Hittills har gruppen utfört 4 000 entreprenader i 70 länder. Se även www.lackebywater.se

Ämnen

  • Industri, tillverkning