Pressmeddelande -

Det norska spelmonopolet under svår press

EFTA-domstolen Luxemburg har idag, 30 maj, lämnat avgörande i Ladbrokes ärende mot Norge i frågan om den norska spelmonopolet giltighet. Resultatet är otvetydigt. Den norska staten har fått en svår uppgift att bevisa att spelmonopolet uppfyller EES avtalet och EG-rättens mening. Ärendet är nu återfört till norsk domstol. Ärendet har sitt ursprung i den norska statens avslag på Ladbrokes ansökan om speltillstånd i Norge och Ladbrokes överklagan av beslutet. Oslo tingsrätt överförde ärendet till EFTA-domstolen för rådgivande bedömning i ett antal frågor som har central betydelse för hur spelmonopol kan sanktioneras inom den Europeiska Unionen och EFTA-området. Ladbrokes ansökte om speltillstånd i Norge juni 2004. Ladbrokes har argumenterat för sin fulla kapacitet och avsikt att efterleva ett socialt ansvarstagande som varje reglerad och konkurrensutsatt spelmarknad måste ha. Argument som de statliga spelmonopolen i Europa använder för att motivera nuvarande monopolsituation. Ladbrokes anser också att reglerad konkurrensutsatt spelmarknad bäst tjänar den norska spelkonsumenten genom bättre priser och ökat konsumentansvar. Inom ramen för en sådan reglering ges också norska staten möjlighet att bredda basen för ekonomiskt stöd till norsk idrott och allmännytta. ”Att begränsa konkurrens inom spelområdet är ett brott mot EES-avtalet och Romfördraget. Att domstolen har genomfört detta viktiga test av legaliteten av spelmonoplet i Norge är absolut nödvändigt” säger Douglas Roos, VD Ladbrokes Norden, som fortsätter, ”Det positiva beskedet från EFTA-domstolen kommer däremot att innebära ett stort steg mot en reglerad och konkurrensutsatt spelmarknad i Norge och övriga Europa”. Viktiga punkter från domslutet: http://www.dinesider.no/customer/770660/archive/files/Decided%20Cases/2007/e-3_06_judgment.pdf - stycke 48: den norska staten hävdar att pga moraliska skäl får inte privata spelbolag tjäna pengar på spel. Domstolen godkänner inte detta då det statliga monopolbolagets utövande av monopolet, inte speglar en politik som kraftigt tar avstånd från spel. - stycke 51: Oslo Tingsrätt måste avgöra om den norska staten tillåter att Norsk Tipping, spelmonopolet, tillåts att agera på ett sätt som strider mot de officiella sociala motiven (dvs att förhindra spelmissbruk) till monopolet. Den norska staten har bevisbördan på att så inte är fallet. - stycke 53: Det norska spelmonopolet måste, för att vara lagligt, på ett sammanhängande och systematiskt sätt vara avsett att minska utbudet av spel i Norge. Annars är det olagligt. - stycke 57: monopolet på Lotto är olagligt i Norge. Den norska staten säger med egna ord att Lotto inte leder till spelmissbruk och endast "farliga" spel kan skyddas av ett monopol. - stycke 59: en stat som väljer att ha en låg skyddsnivå (dvs som tillåter mycket spelreklam, många nya spel, osv) är INTE tillåtna att ha monopol. Dom skall instället introducera ett licenssystem. - stycke 60: låg skyddsnivå = om norska myndigheter tillåter många spelmöjligheter och en hög spelaktivitet. Ladbrokes avvaktar nu Oslo tingsrätts fortsatta process och Norges revidering av det nationella regelverket. I avvaktan på detta formulerar bolaget sin framtida strategi i Norge. För mer information: Douglas Roos, VD Ladbrokes Norden, +46-8-407 64 43, +46-70-735 21 25, douglas.roos@ladbrokes.se Ladbrokes grundades 1886 och är ett världsledande spelföretag med 2583 vadslagningsbutiker och 14,000 anställda. Ladbrokes.com har 2,5 miljoner registrerade kunder från 200 länder och säljer speltjänster på 12 språk.

Ladbrokes grundades 1886 och är ett världsledande spelföretag med med närmare 3000 vadslagningsbutiker i Storbritannien, Irland, Belgien och Spanien. Ladbrokes har mer än 16000 anställda. Vi tar emot 10 miljoner vad/bet varje vecka och över 14 miljarder pund i insatser varje år. Ladbrokes.com har dryga 3 miljoner registrerade kunder. Företaget är noterat på Londonbörsen sedan 1967 och representerat i Sverige sedan 2001.

Kontakter

Andreas Fyrlund

Presskontakt 0046 8 407 6443

Andreas Gillberg

Presskontakt 0046-8-4076440