Pressmeddelande -

HANDELSSTUDENTER STUDERAR SPELBETEENDE MED LADBROKES

Ladbrokes har under 2010 tillhandahållit speldata till Handelshögskolan i Stockholm och institutionen för Finans. Syftet har varit att genomdriva forskningsprojekt inom området behavioral economics inom finansiell ekonomi och människors beteende när ekonomiska överväganden görs i relation till vadslagning och ekonomisk risk. Odds är en mycket bra indikator för att förutspå utfall men hur väljer individen att förhålla sig till dessa sannolikheter?

Studenterna Olof Cristoferson och Gustaf Franck, båda från Stockholm, har tillsammans skrivit en magisteruppsats baserat på unikt data från Ladbrokes om spelbeteende under deras utbildning MSc in Economics and Business med inriktning mot finansiell ekonomi. De valde ämnet då båda är intresserade av hur människor hanterar ekonomiskt risktagande när egna pengar står på spel.  Att både Olof och Gustaf själva spelar, då främst på fotbollsmatcher, kan också sägas vara en del av förklaringen till varför de fann uppsatsämnet extra intressant. Finns det tydliga mönster hos spelare som är svåra att förklara med förnuft? 

Studien har i första hand fokuserat på spelbeteende men även studerat hur väl odds (implicita sannolikheter) speglar faktiska sannolikheter. Studenterna fann att spelare tenderar att satsa mer per implicit sannolikhet när de spelar till höga odds samt att tidigare lyckosamma utfall inte har något tydligt samband med den uppvisade riskbedömningen i efterföljande spel.

"Tendensen att satsa relativt mer till höga odds fångas i vår modell upp av en omställningsfaktor som i kombination med det viktade antalet spel per kupong kan förklara hur en spelare presterar, det vill säga, att göra större insatser till högre odds. Vi kan konstatera att de implicita sannolikheterna uttryckta genom oddsen väldigt väl reflekterar objektiva sannolikheter (beräknade på faktiska utfall). Med andra ord har oddssättarna rätt i sina bedömningar" säger Olof Cristoferson och Gustaf Franck.

"Vi värdesätter att vi kunnat vara behjälpliga med data till Handelshögskolan i Stockholm kring forskning om odds och vadslagning. Det är viktigt att människors spelbeteenden kartläggs  med utgångspunkt i  vadslagning för att bättre förstå spelets viktiga funktion för spelkonsumenten" säger Joakim Rönngren, Ladbrokes PR-chef i Norden.

För mer information och uppsatsen i sin helhet, vänligen kontakta Erika Lund:

Erika.lund@ladbrokes.se

Se även vår blogg på http://blogg.ladbrokes.se för mer nyheter och information från Ladbrokes.

Ladbrokes grundades 1886 och är ett världsledande spelföretag med 2925 vadslagningsbutiker och 16 394 anställda. Ladbrokes har dryga 3 miljoner registrerade kunder från 30 länder och säljer speltjänster på 18 språk.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • handelshögskolan i stockholm
  • spelbeteende
  • olof cristoferson
  • gustaf franck
  • ladbrokes

___________________________________________________________

Detta pressmeddelande skickades via MyNewsdesk.com

Kontakter

Andreas Fyrlund

Presskontakt 0046 8 407 6443

Andreas Gillberg

Presskontakt 0046-8-4076440