Pressmeddelande -

Ladbrokes överklagar norsk speldom

Ladbrokes överklagar domen i Oslo tingsrätt från oktober 2008. Bakgrunden i ärendet är norska statens avslag på Ladbrokes ansökan om speltillstånd 2004.

"Det är ett enkelt beslut att överklaga. Domen är svag genom att den saknar en riktig bevisvärdering, åsidosätter EFTA-domstolens råd och EG-rättens direktiv och tar avstamp i en för ärendet ovidkommande dom från 2007 i den så kallade automatsaken" säger Lasse Dilschmann, Ladbrokes VD i Norden.

Den norska tingsrätten har valt i Ladbrokes-ärendet att inte värdera det norska spelmonopolet i ljuset av EFTA-domstolens utsago från våren 2007. Domstolen följer därmed en tradition bland nationella domstolar i Norden, där centrala EG-rättsliga aspekter inte tas tillvara. Det svenska exemplet i Hovrättens spelmål i Aftonbladet/Expressen-ärendet som nyligen överfördes till EG-domstolen är i sammanhanget ett lysande undantag.

"Ekonomiska monopol är olagliga inom EU-området, därför att dessa är till skada för den enskilde medborgaren och samhället. Genom en konkurrensutsatt reglering på alla affärsområden inom spelnäringen uppnås en kontroll som skyddar spelkonsumenten och utvecklar samhällsekonomin. Vi ser fram emot presentationen av den kommande spelutredningen i december vars möjlighet att skapa bra förutsättningar för en hållbar nationell reglering är närmast unik inom EU" avslutar Lasse Dilschmann.

För mer information:

Lasse Dilschmann, VD Ladbrokes Norden +46-8-407 64 56, +46-701 475 864, lasse.dilschmann@ladbrokes.se

Ladbrokes grundades 1886 och är ett världsledande spelföretag med 2583 vadslagningsbutiker och 14,000 anställda. Ladbrokes har dryga 2,5 miljoner registrerade kunder från 200 länder och säljer speltjänster på 12 språk.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • oslo tingsrätt automatsaken spelutredningen
  • spelutredningen
  • automatsaken
  • oslo tingsrätt

Ladbrokes grundades 1886 och är ett världsledande spelföretag med med närmare 3000 vadslagningsbutiker i Storbritannien, Irland, Belgien och Spanien. Ladbrokes har mer än 16000 anställda. Vi tar emot 10 miljoner vad/bet varje vecka och över 14 miljarder pund i insatser varje år. Ladbrokes.com har dryga 3 miljoner registrerade kunder. Företaget är noterat på Londonbörsen sedan 1967 och representerat i Sverige sedan 2001.

Kontakter

Andreas Fyrlund

Presskontakt 0046 8 407 6443

Andreas Gillberg

Presskontakt 0046-8-4076440