Pressmeddelande -

Sifo-undersökning visar: 4 av 10 unga bostadsägare oroade över sjunkande priser

Det senaste året har priset på både bostadsrätter och villor sjunkit i stora delar av landet. Prisnedgången bekymrar främst unga – hela 4 av 10 unga bostadsägare uppger sig vara oroliga för prisutvecklingen på sin bostad. Det visar en Sifo-undersökning på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Unga bostadsägare påverkas mest av en orolig marknad. De har ofta en högre belånad bostad, och vid en värdeminskning riskerar de att bli fast i en skuldfälla. Därför är det av stor vikt för unga bostadsägare att amortera på sina bostadslån för att minska den relativa belåningsgraden, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I undersökningen svarar 39 procent av unga svenskar att de oroar sig att värdet på den egna bostaden ska sjunka. Resultatet visar också att rädslan för prisnedgångar minskar betydligt med åldern. Bland bostadsägare mellan 30 och 49 år räds 24 procent en värdeminskning. Bostadsägare över 65 år tänker allra minst på prisutvecklingen, där är endast 10 procent av de svarande oroade.

De stora prisuppgångarna bostadsmarknaden de senaste åren har lett till att unga bostadsägare idag har en betydligt högre belåningsgrad än äldre. De höga priserna och en dåligt fungerande bostadsmarknad har också lett till att många unga har svårt att skaffa bostad. Etableringsåldern – SCB:s mått på när 75 procent av en ålderskategori har egen bostad och försörjning – har gått upp från 21 år 1985 till 29 år i dag.

– Att etableringsåldern ökat i så hög grad är ett tydligt tecken på att bostadsmarknaden behöver reformeras. Bostadspolitiken är i stort behov av åtgärder som ökar rörligheten och riktar sig till en yngre målgrupp, såsom sänkt flyttskatt och subventionerat bosparande, säger Marcus Svanberg.

”Du måste flytta på dig”
I en rapport om bostadsmarknaden som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling publicerade i juli framgår att en kraftigt sänkt flyttskatt och nedtrappade ränteavdrag fungerar kompensatoriskt i statskassan. Rapporten slår fast att det skärpta amorteringskravet bör ifrågasättas och att åtgärder som underlättar för unga vuxna att göra entré på bostadsmarknaden måste prioriteras. Läs hela rapporten här.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post:per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Här kan du följa oss:

Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av Sifo på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och slutfördes i februari 2018. Totalt har 2 300 svenskar mellan 18–79 år från ett riksrepresentativt urval svarat på frågor om prisutveckling, politik och andra bostadsrelaterade frågor.

Bilaga

Oroar du dig för hur värdet på din bostad kommer att utvecklas (ålder)?

Ålder Ja Nej Vet ej
18–29 år 39% 59% 0%
30–49 år 24% 76% 0%
50–64 år 14% 86% 0%
65- 10% 89% 1%

Ämnen

  • Fastighetsförmedling

Kategorier

  • undersökningar och rapporter

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare och den tredje största aktören i branschen. Med 164 bobutiker och 800 hängivna medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära våra kunder. Under 2017 förmedlade företaget cirka 22 000 objekt till ett försäljningsvärde av 48,7 miljarder kronor. Vi tycker att den lokala närheten är viktig och tror att det är en av anledningarna till att vi för tredje året i rad har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2018.

Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Kontakter

Marcus Svanberg

Presskontakt VD 070-238 21 50

Relaterat innehåll